Bilinç ve Bilinçaltı Arasındaki Farklar Kısaca Nelerdir

Bilinç İle Bilinçaltı Arasındaki Fark Nedir?, Bilinç İle Bilinçaltı Arasındaki Farklar, Bilinç ve Bilinçaltı Arasındaki Farklar Kısaca, Bilinç ile Bilinçaltının Karşılaştırılması

BİLİNÇ VE BİLİNÇALTI ARASINDAKİ FARKLAR

BİLİNÇ                                                                                                       BİLİNÇALTI

♦ İradeye dayalıdır.                                                                           ♦ Alışkanlıklara dayalıdır.

♦ Mantıklıda.                                                                                   ♦ Duygusaldır.

♦ Soyut kavramları değerlendirebilir.                                               ♦ Sadece duyusal girdilerle çalışır (resim, ses, his, tat, koku).

♦ Bilgileri sırayla işler.                                                                     ♦ Çoklu işlem yapabilir. Tüm vücut işlemlerini

♦ Olumsuzluk kavramını anlar.                                                         aynı anda yürütür. Sa­niyede 4 milyar

♦  Zaman kavramı vardır. Dün, bu­gün                                             bit bilgi işler.Saniyede 2.000 bit bilgi işleyebilir.    

ve yarın arasındaki farkı bilir.                                                        ♦ Olumsuzluk kavramını anlamaz, işleyemez.

♦ Kısa süreli bellektir.                                                                        Bir bilgi bilinçaltının dikkatindeyse o sadece vardır.                                                                                                                                                                                              ♦ Zaman kavramı yoktur. İşlediği her şeyin o an olduğunu varsayar.

♦   Yeni tecrübeleri yaşamaya,                                                       ♦ Uzun süreli bellektir.

öğren­meye istekli ve heveslidir.                                                    ♦ Yeni tecrübelere kapalıdır. Güve­ni ön planda tutar.

♦   Farkındadır.                                                                              ♦ Farkında değildir.

♦  Mizah anlayışına sahiptir.                                                           ♦ Mizah anlayışına sahip değildir. Ciddiye alınmaması gereken bil­gileri de ciddiye alır.                                                                                   

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir