Bilimsel Yöntem Nedir? Bilimsel Yöntem Basamakları

Bilimsel Yöntem Nedir?

Tümdengelime dayalı akıl yürütme ve tümevarıma dayalı akıl yürütme süreçlerinin birlikte kullanıldığı bir bilgi edinme yoludur. Önce, karşılaşılan bir sorunun çözümü için daha önceki bilgi ve deneyimlere dayalı olarak denence (hipotez) önerilir. Daha sonra oluşturulan bu hipotezle ilgili yeni gözlemler ve veriler toplanarak, o hipotezin doğrulanıp doğrulanmadığı kontrol edilir. Bilimsel yöntemin aşamaları;

♦ Sorunun belirlenmesi,

♦ Sorunun sınırlandırılması ve tanımlanması,

♦ Hipotezlerin ifade edilmesi,

♦ Hipotezlerin test edilmesi için uygun verilerin toplanması (veri; bir sorun hakkında toplanan ve henüz çözümlenmemiş metinsel, sayısal, görsel vb. bilgi topluluğudur.)

♦ Verilerin analiz edilmesi ve sonuç.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir