Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır?

Araştırma, araştırıcının bir konu ile ilgili kafasına takılan sorularla başlar. Bunun için araştırma yapan kişinin aşağıdaki sorulara yanıt bulması gerekir:
– Araştırma konusu bilime ve insanlığa bir katkı sağlayabilir mi?
– Problemin (sorunun) tam ve açık tanımı nasıl yapılabilir?
– Araştırmanın olası sonucu (çözümü) ne olabilir?
– Araştırma için bilgi alabileceğim yeterli kaynak var mı?
Araştırmacı bu soruları bir plana göre yanıtlandırıp sıralar. Böylece “araştırma projesi” hazırlanmış olur.
Araştırma yapılırken izlenecek yollar şunlardır:
1. Araştırma konusu belirlenir.
2. Araştırma amacı belirlenir.
3. Araştırma konusu sınırlandırılır.

4. Konuyla ilgili varsayımlar belirlenir.
5. Yararlanılacak bilgi kaynaklan belirlenir.
6. Veriler değerlendirilip yorumlanır.
7. Bu araştırmanın sonunda rapor hazırlanır.
Araştırmamızı tamamladıktan sonra yararlandığımız bütün kitap ve makaleleri araştırmanın son sayfasında kaynakça bölümünde belirtmeliyiz.
Araştırmamızda her bilgiyi hangi kitaptan veya makaleden aldığımızı, sayfanın en alt kısmında dipnot olarak belirtmeliyiz.
Araştırmayla ilgili soru sorulacak kişinin dolduracağı soru kâğıdına anket denir.
SBS 2008
“Bir araştırmaya başlamadan önce neyin araştırılacağından emin olunmalıdır. Araştırılacak problemin sınırları belirlenmelidir.”
Yukarıda, bilimsel araştırma basamaklarından öncelikle hangisine yönelik bir açıklama yapılmaktadır?
A) Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi
B) Problemin çözümüne yönelik varsayımların oluşturulması
C) Araştırma metninin oluşturulması
D) Araştırma konusunun belirlenmesi
Çözüm
Soruda bilimsel araştırma basamaklarından araştırma konusunun belirlenmesine yönelik bir açıklama yapılmıştır. Yanıt, D’dir.
Örnek Soru
Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma yaparken izlenecek ilk basamaktır?
A) Konuyla ilgili varsayımda bulunulması
B) Araştırılacak konunun belirlenmesi
C) Araştırma konusunun sınırlandırılması
D) Yararlanılacak bilgi kaynaklarının belirlenmesi
Çözüm
Araştırma yapılacak konunun belirlenmesi. bilimsel araştırma yaparken İzlenmesi gereken ilk basamaktır. Yanıt B’dir.
Örnek :
Ahmet, köyden kente göçün nedenlerini araştırmaya karar vermiş ve araştırmanın olası sonuçlarını not etmiştir.
Bu bilgiye göre, Ahmet bilimsel araştırma basamaklarına uyarak yaptığı bu çalışmada hangi aşamaya gelmiştir?
A) Konunun tespit edilmesi
B) Varsayımların yazılması
C) Konuyla ilgili bilgi toplanması
D) Kaynaklardan elde ettiği notların sınıflandırılması
Çözüm
Soruda verilen araştırmacı, çalışmasını bilimsel araştırma basamaklarına uyarak yaptığına göre; “Köyden kente göçün nedenlerini” araştırmaya karar vererek bilimsel araştırma basamaklarından ilki olan konunun tespitini yapmıştır.
Daha sonra da araştırmanın olası sonuçlarını not ederek araştırma basamaklarından varsayımların yazılması aşamasına gelmiştir. Yanıt B’dir.