Bilimsel Araştırma Basamakları Nelerdir?

1. Bilimsel araştırma nedir?
Yanıt: Bir araştırmacının bir problemi ele alarak sonuçlar üretmesinin yoludur.
2. Araştırma basamakları hangileridir? Sıralayınız.
Yanıt: Araştırma konusunun tespiti, araştırmanın amacının belirlenmesi, araştırmanın konusunun sınırlandırılması, konuyla ilgili varsayımlarda bulunulması, yararlanılacak bilgi kaynaklarının tespiti, verilerin değerlendirilmesi ve rapor hazırlanmasıdır.
3. Bilimsel araştırma yapmak isteyen araştırmacı ilk olarak nereden işe başlamalıdır?
Yanıt: Bir konuda bilimsel araştırma yapmak isteyen araştırmacı ilk önce araştırma yapacağı konuyu tespit etmelidir.
4. Varsayım ne demektir? Açıklayınız.
Yanıt: Varsayım, deneylerle ya da araştırmalarla yeterli derecede doğrulanmamış ancak doğrulanacağı umulan düşüncedir.
Bilimsel araştırmalarda en son basamak hangisidir?
Yanıt: Elde edilen bilgiler bir kez daha kontrol edildikten sonra metin oluşturulur. (Rapor yazılır.)
6. Dipnot neye denir?
Yanıt: Dipnot, metni yazarken alıntı yaptığımız kısımları {cümle ya da paragrafları) nereden ve kimden aldığımızı gösteren notlardır.
7. Kaynakça neye denir?
Yanıt: Kaynakça, bilimsel çalışma yaparken yararlandığımız eserlerdir.
8. Bilimsel araştırma yaparken araştırdığımız konu ile ilgili bilgi ve belgeleri nerelerden edinebiliriz?
Yanıt: İnternet, kütüphaneler, arşivler bilgi ve belgelere ulaşabileceğimiz yerlerdir.
9. Bilimsel araştırmalar niçin yapılır?
Yanıt: İnsanlığı ilgilendiren sorunların çözümüne katkı sağlamak için bilimsel araştırmalar yapılır. Bilimsel araştırmalarda önemli olan farklı bilgileri bir araya getirerek bir sonuca ulaşmaktır.
10. Bir konunun araştırılması sırasında bilimsel araştırma basamaklarına uymanın faydaları nelerdir?
Yanıt: Konunun bilimsel ölçütler içinde ele alınması sağlanmış olur. Ele alınan sorunun daha uygun bir şekilde incelenmesi sağlanır. Çalışma yapılan konu ile ilgili geniş çaplı ve objektif bilgilere ulaşılması sağlanmış olur.