Bilimin Önemi Nedir?

Bilimin Önemi, Bilimin Önemi anlamı, Bilimin Önemi anlamı nedir, Bilimin Önemi hakkında, Bilimin Önemi hakkında bilgi, Bilimin Önemi nedir

Bilimin Önemi Nedir?

Bilim, gözlem ve deneylerle elde edilen düzenli bilgi birikimimizdir. Bilmek sözcüğünden türemiş olan bilim, bilinen, bellekte iz bırakan anlamındadır. Ayrıca evrene ve evrendeki her şeye ilişkin bilgileri elde etmek amacıyla yapılan etkinlikler olarak da ifade edilebilir.

Bilimin ortaya koyduğu bilgiler, yapılan yeni çalışmalarla desteklenip olgunlaştırılabilir. Ülkemizin ve gelişmekte olan çoğu ülkelerin insanları geçmişte ve günümüzde yapılan yanlış davranışların olumsuz sonuçlarıyla karşı karşıyadır.Bu gün topraklarımızın çok büyük bir kısmı erozyonla aşınmıştır.

Gerek bireysel gerek toplumsal sorunlara akılcı ve mantıksal çözümler getirebilmenin yolu, bilimsel düşünme ve bilimsel uygulamalardan geçer. Bu nedenle insanlardaki bilimsel düşünce eksikliği, sorunların çözümsüz kalmasına ve giderek artmasına neden olabilir. Bu ad insanları psikolojik, ekonomik vb. sıkıntılar içinde bırakır. Örneğin bir öğrenci bilimsel olarak en verimli ders çalışma yöntemlerini bilmiyorsa derslerinde başarılı olması çok zordur.

Tekerleğin keşfinden bu yana, insanın ürettiği ve kullandığı her şey, çözdüğü sorun, bilimsel düşünme yoluyla ve bilimle gerçekleşmiştir. Bu yolla, ortaya çıkan yeni bilimsel bulgulara paralel olarak toplumların gelişmesi ve toplumun sorunlarının çözümlenmesi sağlanmıştır.

Bilimin;yaratıcılığın, yaratıcılık da duygu ve düşüncenin ürünüdür. Bilimsel gerçekler, insandan önce var olmuş olsa da onları ortaya çıkaran insandır. Dünya’nın çeşitli yerlerindeki olayları izlediğimiz televizyonun gerisinde binlerce yılın, binlerce insanın, binlerce araştırmacının ortaya koyduğu bir bilimsel birikim vardır.

Sonuç olarak bilgi edinme ve bunlardan yararlanabilme, yaşama savaşında başarının anahtarıdır. Çünkü bilimin en başta gelen amacı insan yaşamını kolaylaştırmak, Dünya’yı insanca yaşanabilir duruma getirmektir.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir