Bilim Adamının (İnsanının) Özellikleri

Bilim Adamının (İnsanının) Özellikleri

Bilimsel araştırma sürecinde yapılan işin diğer insanlarla ilgili olması ve toplumu etkilemesi sebebiyle bilim insanları belli bilimsel tutumlara sahip olmalı ve araştırma sürecini bilimsel etik kuralları doğrultusunda gerçekleştirmelidir. Bilimsel tutum özellikleri aşağıdaki temel ilkelerde belirtilebilir;

1)- Bilim insanları bilimsel verilere karşı kuşkucu olmalıdırlar.

2)- Bilim insanları nesnel ve tarafsız olmalıdırlar.

3)- Bilim insanları değerlerle değil olgularla uğraşır.

4)- Bilim insanları yalıtılmış olgularla uğraşmaz.

5)- Bilimsel çalışmaların özünde dürüstlük kavramı yatar.

Bilimsel dürüstlüğün sağlanabilmesi için bağlı olunması gereken temel sorumluluklar üç ana maddede belirtilmiştir. Bunlar;

♦ Araştırmanın tasarımı ve yürütülmesinde en yüksek mesleki standartlara sahip olmak.

♦ Araştırmanın yapılışı ve bulguların analizi sırasında özeleştiri, dürüstlük ve açıklığı elden bırakmamak.

♦ Aynı konu üzerinde araştırma yapmış ve yapmakta olan başka araştırmacılara karşı onların katkılarını içtenlikle ve açıkça teslim edici tavır içinde olmak; bu tavırlarını bilimsel makale yazımında tam olarak korumak.

Bilim Adamının Özellikleri
Bilim Adamının Özellikleri

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir