Betimleme Kısaca Nedir?

Betimleme Ne Demek?, Betimleme Nedir?, Betimleme İle İlgili Örnekler, Betimleme Hakkında Kısa Bilgi, Cümlede Betimleme Nasıl Bulunur?, Betimleme İle İlgili Örnekler, Betimleme

BETİMLEME 

Varlıkların niteleyici özellikleriyle anlatıldığı yazılardır. Yazarın, gördüklerini okuyucunun gözünde canlana­cak biçimde anlatmasına dayanır.

♦ Görme duyusu ağırlıklı olarak kullanılır, öteki duyulardan da yararlanılır.

♦ Varlıkların renk ve şekil özellikleri verildiği için nite­lik bildiren sözcükler sık kullanılır.

♦ Varlıkların dış görünüşleri de iç dünyalarına ait özellikleri de anlatılabilir.

♦ Durağanlık söz konusu olduğundan, paragrafı okuyanın gözünde bir tablo canlanın-

♦ Kişisel duyguların katıldığı betimlemeye, Öznel Betimleme görülenlerin değiştirmeden aktarıldığı betimlemeye nesnel betimleme  denir.

Tarihi ahşap yalılar, Boğaz’ın    masmavi   sularına ve  yemyeşil tepelere komşuydu. Tepedeki kara ve ufak evler bir kuş gibi kayalara konmuş, hareketsiz bekleşiyordu. Rengârenk yapraklarla süslenmiş ağaçlar, rüzgârın etkisiyle hafif hafif sallanıyordu.

Bu parçada, varlıklar niteleyici özellikleriyle anlatıla­rak betimleme yapılmıştır.

ÖRNEK

Bazı yazarlar vardır, kalemlerini öylesine ustaca, öyle­sine özenle kullanırlar ki her sayfadajüm ayrıntılarıy­la, hareketli öğelerle bir resim çizerlerJluıasim, ken­dini anlatmak için okuyucunun düş gücünü kullan­masını gerektirmez..

Bu parçada sözü edilen yazarların vurgulanan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)- GüçIü betimlemeler yapma

B)- Farklı anlatım biçimleri kullanma

C)- Değişik konuları işleme

D)- Üretken olma

E)- Duygulardan çok, düşüncelere seslenme

Çözüm: Parçada, “tüm ayrıntılarıyla. harakatlLöaelarle bir re­sim çizerler” sözüyle, sözü edilen.vazarların betimle­me yapma özelliği vurgulanmıştır.

Cevap A

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir