Baz Nedir?

Baz Nedir?
Bu yazımızda bazların genel özelliklerini ve çeşitlerini ele aldık. Bazlar da asitler gibi tehlikeli maddelerdir. Bazlar genel olarak aşağıdaki gibi tanımlanabilirler. :Suda çözündüklerinde (sulu çözeltilerine) hidroksit iyonu (OH)– verebilen bileşiklere (maddelere) bazdenir. :Suda çözündüklerinde (sulu çözeltilerinden) proton alabilen bileşiklere (maddelere) baz denir. :Kimyasal bağ yaparken (kovalent bağ oluştururken) elektron verebilen bileşiklere (maddelere) baz denir.
1- Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
2- Sulu çözeltilerinin tatları acıdır ve ele kayganlık hissi verir. (sabun gibi).
3- Turnusol kağıdının rengini kırmızıdan maviye dönüştürürler.
4- Hepsinin yapısında hidroksit (OH) vardır (NH3 hariç) ve sulu çözeltilerine (suda çözündüklerinde) hidroksit iyonu (OH)–verirler.
5- Saf haldeyken elektrik akımını iletmezler.
6- Saf haldeyken tahriş edicidirler.
7- Bazlara fenol ftalein çözeltisi (indikatörü) damlatılınca renkleri pembeye döner.
8- Asitlerle birleşerek nötrleşirler ve tuz ile su oluşturup ısı açığa çıkarırlar. Nötrleşme tepkimeleri ekzotermiktir
ASİT VE BAZLARI KİM BULMUŞTUR?
Soren Sorensen, kimyada pH kavramını bulan ve tanımlayan bilim adamı olarak tanınıyor. Danimarkalı biyo kimyacı, bu buluşuyla kimyada asitlerin ve bazların tanımlanmasına önemli bir açılım getirmiş oldu.pH bir kısaltma.Bu kısaltmada p, eksi logaritmayı, H ise hidrojen iyonunu gösteriyor. pH, sıvının bir molündeki hidrojen iyonu derişiminin eksi logaritması olarak düşünülüyor.pH 0- 14 arasında değer alabiliyor. pH değeri 0′dan 7′ye kadar olan sıvılar asidik, 7′den büyük olanlarsa bazik, 7′yse nötr olarak kabul ediliyor. Söz gelimi limon suyu asidiktir, sabunsa bazik.pH kavramını bulan Sorensen, Danimarka’nın Slaglese kenti yakınlarındaki Havrevjerg’de 1868 yılında doğdu. Sorensen, üniversite yıllarında ilk olarak tıp okumaya başlamıştı. Sonradan kopenhag üniversitesinde kimya bölümüne geçti. 1881 yılında buradan mezun oldu. 10 yıl boyunca inorganik maddelerin sentezlenmesi konusunda çalıştı.Sorensen çalışma yaşamının bir bölümünü, 1901 yılında başına geçtiği Kopenhag’daki Carlsberg Laboratuvarı’nda geçirdi. Biyokimya alanında bir çok öncü deneysel çalışmayı burada gerçekleştirdi. Aminoasitleri,proteinleri ve enzimleri incelemeye başladı.Sorensen’in çalışmaları arasında en çok dikkat çeken pH oldu. pH değerlerinin bugün tüm dünyada yaygın olara kullanılan sayısal ölçütlerini de belirleyen yine Sorensen’di. Sorensen’in bilim dünyasına yaptığı bu katkı, onu unutulmaz buluşcular arasına sokuyor.12 şubat 1939 yılında hayata gözlerini yumdu. Elinizi yıkamak için bir sabun aldığınızda ya da limon yerken bu maddelerin asit mi ya da baz özelliğimi taşıdğını düşünüp pH değerlerini anımsayın.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.