Basın ve Yayının Önemi Nedir?

Basın ve Yayının Önemi

Gazete, dergi, kitap gibi yazılı ve basılı araçlara basın diyoruz. Radyo, televizyon ve internet gibi araçlarla halka duyurulan her türlü bilgiye yayın diyoruz.

Basın-yayın yurtta ve dünyada meydana gelen olayları bize ulaştırır. Yapılan yanlışlıkları, aksaklıkları veya güzel olayları ortaya koyar. Böylece kamuoyunun oluşmasını sağlar.

Basın-yayın araçları etkili bir eğitim ve öğretim aracıdır.

Demokrasilerde basın ve yayın özgürlüğü vardır. Ancak bu özgürlüğün sınırları vardır. Basın ve yayın organları:

– İnsan haklarına, temel hak ve özgürlükleri ne aykırı yayın yapamaz.

– Halkı doğru bilgilendirmeli, yalan haber yaparak halkı yanıltmamalı.

– Genel ahlaka aykırı, kamu düzenini bozucu yayınlar yapamaz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ödev Ödev