Başarılı Girişimci Olmanın Yolları

Başarılı Girişimci Olmanın 10 Etkili Yolu

Toplum açısından girişimciliğin önemi büyüktür. Girişimciler; pazar koşullarını, değişen talebi, üretim tekniklerini, finans kaynaklarını iyi takip etmelidirler. Ancak piyasa analizini yapabilen girişimciler, başarılı olabilirler. Doğru yerde, doğru zamanda olmayan ve doğru kararlar veremeyen girişimciler ise başarısız olmaya mahkumdur.

Günümüzdeki başarılı girişimcilik örnekleri incelendiğinde bazı temel özellikler bulunduğu görülmektedir. Bunlar:

  1. Fırsatların doğru bir şekilde tespit edilmesi: Başarılı girişimciler çevrenin ortaya çıkardığı fırsatları doğru bir şekilde görebilirler.
  2. Doğru kararların alınması: Başarılı girişimciler zamanında doğru karar verebilmeleri ile bilinirler.
  3. Yatırım öncesi doğru fizibilite etüdü (yapılaibilirlik etüdü) yapılması: Başarılı girişim­ciler proje fikirlerini hayata geçirmeden önce kendileri bizzat fizibilite etüdü yaparlar ya da uzman kişilere fizibilite etüdü yaptırırlar.
  4. Başarılı yönetim ve organizasyon: Başarılı girişimcilik örneklerinde girişimcilerin başarılı birer planlamacı, uygulayıcı ve denetleyici olduğu görülür.
  5. Yeterli sermayenin bulundurulması: Sermaye ticaret hayatının temel kaynaklarından biridir. Yapılacak işe uygun ve yeterli sermaye temin edilmesi başarılı girişimciliğin temel özelliklerindendir.
  6. Finans kaynaklarına yakın olması: Girişimcilerin bazen ticari faaliyetlerde ek finansman kaynakları bulması gerekebilir. Başarılı girişimciler finans kaynaklarına her zaman daha yakındır.
  7. Rekabetin yapıcı olması: Yapıcı rekabet yani sürekli iyileşmeyi ve gelişmeyi tetikleyen rekabet başarılı girişimcilik için gerekli faktörlerden biridir.
  8. Yatırım yapılan alanın kârlı olması: Girişimcilikte yatırım yapılan alanın kâr potansiyeline sahip olması sektörde başarılı olmanın temel şartlarındandır. Kârlı bir alanda girişim başarılı bir şekilde sürdürülebilir.
  9. Belirsizliklerin az olması: Başarılı girişimcilikte yüksek risk, düşük belirsizlik vardır. Belirsizlik ortamlarında ticari faaliyetler uzun vadede başarısızlıkla sonuçlanır.
  10. Ekip çalışması: Girişimcilerin başarılı olmasında ekip ruhu önemlidir.

Girişimci Neden Başarısız Olur Makalemizi İnceleyiniz.

Başarılı Girişimci Olmanın Yolları
Başarılı Girişimci Olmanın Yolları