Baş ve Boyun Yaralanmaları

Baş ve boyun yaralanmalarına,temas sporları ağırlıklı olmak üzere, birçok sportif aktivitede sıkça rastlanır. Baş üstü düşme, yere çakılma, çarpma, çarpışma ve benzeri travmalar sonucu oluşan baş yaralanmaları,açık veya kapalı yaralanma şeklinde ortaya çıkabilir.Yaralanma sonucunda başta küçük kesikler, çürükler, şişmeler, derin kesikler ya da kafatası kırıkları oluşabilir. Baş yaralanması, iç kanamaya ya da beyin hasarına neden olabilir. Başın yaralanmasından hemen sonra baş ağrısı, kafa derisinde kanama, görme bulanıklığı, bulantı, hâlsizlik, havale, göz bebeklerinin büyüklüğünde değişme, kulak ya da burundan şeffaf bir sıvı gelmesi ortaya çıkan belirtilerdir. Yorgunluk, sürekli baş ağrısı, baş dönmesi, sese ve ışığa karşı hassasiyet, kusma, uyuma ve konuşma güçlüğü gibi belirtiler ise yaralanmadan sonraki iki gün veya bir iki hafta içinde ortaya çıkabilir ve bu problemler birkaç hafta sürebilir.Baş ile gövde arasında bulunan ve son derece hareketli bir yapıya sahip olan boyunda, omurilik,damarlar, yemek ve soluk borusu, lenf damarları, sinir kökleri, omurlar, kaslar, tiroid ve paratiroid bezleri bulunur. Zayıf ve korunmasız olan boyun bölgesinde, ani ve şiddetli travmalar önemli yaralanmalara neden olabilir. Boynun yana dönmesi ya da aniden arkaya savrulması ile kamçı tipi yaralanma ortaya çıkar.Bu tür yaralanmalarda boyunda sertleşme, baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı ve kusma görülebilir. Omurilik zedelenmesi, omurga çıkıkları ve kırıkları daha önemli boyun yaralanmaları olarak değerlendirilir.Bu tür yaralanmada boynun alt kısmında güçsüzlük, duyu kaybı ve felç görülebilir. Solunumu kontrol eden sinirlerin zarar görmesi ile solunum zorluğu ortaya çıkabilir. Omurilikteki hasar ne kadar yukarıdaysa zarar o kadar ağır olacaktır. Yaralanmanın çeşidi, sporcunun ve yapılan spor dalının özelliklerinin belirlenmesi ilk yardım ve tedavinin ilk basamağıdır. Tedavi süreci yaralanmanın gerçekleştiği sahadan başlar ve rehabilitasyonla beraber spora dönüşten sonra da devam eder. Sporcu bu bölgelerden yaralanmış ise olabildiğince hareket ettirilmemeli, solunumun açık tutulmasına dikkat edilmeli, varsa kask ve benzeri koruyucu malzemeler çıkarılmadan belirtilerin ciddiyetine göre hemen ambulansla sağlık kuruluşuna nakledilmelidir.

bas_boyun_yaralanmalari

bas_boyun_yaralanmalarii