Bakteriler Hakkında kısaca Bilgi

Bakteriler Hakkında kısaca Bilgi,Bakterilerin Özellikleri,Bakteriler Nedir,Bakteriler Zararları,Bakteriler Faydaları,Bakteriler

BAKTERİLER HAKKINDA BİLGİ

Bakteriler bir hücreli canlılardır. Dünyada en çok sayıda bulunan canlılar olup, bulunmadığı yer yok gibidir. Çok çeşitli ortamlarda yaşarlar. Toprakta, tatlı ve tuzlu sularda, canlı vücutlarında, bitki ve hayvan ölülerinde yaşarlar. Oksijenli veya oksijensiz ortamda yaşayanları vardır. Bakteriler, çubuk, yuvarlak, spiral veya virgül şekillerinde olabilir.

Bakteriler iki hücre örtüsüne sahiptir. Hücre zarı, sitoplazma ve sitoplazma içine dağılmış, kendilerine özgü bilgileri taşıyan kalıtım materyalleri vardır. Fotosentez yapan bakterilerde kloroplast bulunmaz; ancak klorofil bulunur. Bazı bakterilerin suda hareketlerini sağlayan ve kamçı denilen uzantıları bulunur.

Bakteriler hem yararlı hem de zararlı olmaları yönünden insan yaşamını yakından ilgilendiren mikroorganizmalardır.

Bakterilerin insanlarda neden olduğu hastalıklardan bazıları şunlardır:

Şarbon, tetanos, tüberküloz(verem), difteri, boğaz enfeksiyonları, ateşli romatizma, 11zatürree, menenjit, kolera, frengi. Ayrıca yiyeceklerin bozulmasına ve besin zehirlenmesine neden olur.

Bakterilerin insanlara faydalı olanları da vardır. Örneğin yoğurt, peynir, sirke, turşu hazırlamada bazı bakterilerden faydalanılır. Bağırsaklarımızdaki B ve K vitamininin oluşturulmasında yararlı bakteriler rol oynar. Bazı çürükçül yaşayan bakteriler de topraktaki canlı atıklan ayrıştırarak kendilerine besin elde ederken toprağın zenginleşmesine neden olur.

İnsan, içinde yaşadığı ortamda hastalık yapıcı mikroorganizmalarla her an karşı karşıyadır. Bu mikroorganizmaların hastalık yapabilmesi için vücudumuzun doğal engellerini aşması gerekir. Bu doğal engeller deri, mide salgıları, gözyaşı, mukus ve tükürüktür. Söz gelimi; ağız yoluyla vücuda giren mikroplar tükürük ve mide asidiyle parçalanır. Deri, ter ve yağ gibi salgıları ile mikroplan önlemeye çalışır. Mukus, solunum yoluna giren mikropları, solunum sisteminde göreceğiniz siller ve öksürükle dışarı atar. Gözyaşı ve tükürük, bakterilerin yapısını bozar. Böbreklerde üretilip idrara verilen bir çeşit madde, bakterilerin idrar yollarında üremesini engeller.

Eğer hastalık yapıcı mikroorganizmalar, bu koruyucu doğal engelleri aşıp vücuda girerse bir dirençle daha karşılaşır. Vücudun, kendi kalıtsal yapısına uymayan yabancı maddelere karşı kendini korumak ve savunmak için gösterdiği dirence bağışıklık denir. Bağışıklık sistemi öncelikle mikroorganizmaların vücudumuza girmelerini önlemeye, vücudumuzun içine giren mikroplan ise bulundukları yerde yutarak yayılmalarını engellemeye ya da geciktirmeye yarar.

Hastalık yapıcı mikroorganizmalar vücuda girdiklerinde vücudumuz bunu bir saldırı olarak kabul eder ve kendini bağışıklık sistemi ile savunur. Bunun sonucunda mikroplar ile vücudumuzun savunma aracı olan bağışıklık sistemi arasında bir tür çatışma başlar. Hastalığın gelişimi, bu savaşın sonucuna bağlıdır. Vücuda giren mikroplar vücudun bağışıklık sistemi tarafından engellenirse hasta kişi, bir süre sonra iyileşir. Saldın gelişmeyi sürdürür ve savunmayı aşarsa, hasta ölür ya da en iyi durumda hastalık süreğenleşir.

Bağışıklığı sağlayan organların hepsine bağışıklık sistemi denir. Bu organlar dalak, lenf düğümleri, bademcik, kırmızı kemik iliği ve timüs bezidir. Görüldüğü gibi lenf sisteminin bağışıklık sistemine katkısı büyüktür.

Bağışıklık sisteminin en önemli savaşçıları akyuvarlardır.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir