Bakı Etkisi Nedir?

bakı etkisi
Bakı Etkisi Nedir?

Bakı Etkisi Nedir?

Bakı, bir alandaki yükseltilerin (dağlar, tepeler) güneş ışınlarını alış açısı, güneşe bakış yönüdür. Mikro iklim açısından sıcaklığı belirleyici önemli etkileri vardır bakının.

Bir yamacın güneş ışınlarını alış açısı şuna bağlıdır

Bölgenin enlemi yani matematik konumu. Örneğin Türkiye 36° – 42° kuzey enlemleri arasında yer alır, bu nedenle bu ülkede bulunan tepelerin bakısı her zaman güneye doğrudur. Çoğu zaman güneye bakan yamaçlar aynı bölgedeki kuzeye bakan yamaçlardan daha sıcaktır. Özel konum bazen bu dengeyi değiştirebilir. Güney yarımkürede yer alan bir ülkeden örnek verirsek Avusturalya’daki dağların bakısı kuzeye doğrudur.
Bölgenin özel konumu.

Bir yerin bakısı: kalıcı kar sınırı, ağaç üst sınırı ve tarımın üst sınırı üzerinde etkilidir. Güneş ışınlarını daha dik alan bakı tarafında güneşlenme süresi uzun, güneş ışınlarının geliş açısı daha diktir. İki yamaç arasındaki bitki örtüsü bakıya göre farklılık gösterebilir.

Bakı, bir bölgedeki dağların Güneş ışınlarını alış yönü veya Güneş’e bakış kısmı olarak açıklanabilmektedir. Bakı enlem etkisi dolayısıyla

matematik konum sonucunda oluşur . Ayrıca özel konumun sonucu olduğu da söylenebilmektedir . Ancak 2. savın kanıtlanabilirliği tartışmaya açıktır. Bakı; kalıcı kar sınırı, ağaç üst sınırı ve tarım üst sınırı üzerinde etkilidir. Bakı tarafında güneşlenme süresi uzun, güneş ışınlarının geliş açısı fazla, güneş ışınlarının tutulma oranı daha az ve yerleşme daha fazladır.

Örneğin Türkiye’deki dağların bakısı sürekli güney yönlüdür. Bunun sebebi Türkiye’nin 36° — 42° kuzey enlemleri arasında olması ve dolayısıyla Güneş ışınlarını güneyden almasıdır. Bu durumu matematik konum ile açıklamak mümkündür.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir