Bağlı Cümle Örnekleri

Bağlı cümle biçim olarak sıralı cümleye çok yakındır. Sıralı cümlenin içindeki cümleler birbirine virgül ya da noktalı virgülle bağlanır. Bağlı cümlede ise cümleler birbirine bağlaçlarla bağlanır.

“Çevrenize alıştığınız anda ihtiyarlamışsınızdır.”

sözü bir cümledir; tam bir yargı bildirir sonuna nokta konup cümle tamamlanmıştır.

“Artık düşünmeye ihtiyacınız kalmamıştır.”

sözü de gerekli öğeleri olan bir cümledir. Bu iki cümle arasında anlamca ilişki ve bir bağ vardır.

Bu iki cümle birbirine “çünkü” bağlacı ile bağlanacak olur*sa ortaya çıkan cümle bağlı cümle olur.

“Çevrenize alıştığınız anda ihtiyarlamışsınızdır; çünkü artık düşünmeye ihtiyacınız kalmamıştır.”
“Sinek küçüktür ama mide bulandırır.”

“Her şeyi yapabilirsin; fakat kendini hiçbir zaman yap*tıklarından dolayı mazeret söylemeye alıştırmamalısın.”