BAĞLAMA GRUBU NEDİR?

BAĞLAMA GRUBU

A-İki veya daha fazla isim unsurunun bağlama edatlarıyla birbirine bağlanması sonucunda oluşan kelime grubudur. Bağlama edatı (ve, veya, ile, ilâ, fakat, ama, değil vb.) isim unsurlarının arasında bulunur. İsim unsurları grubun kuruluşuna eşit olarak katılır.
İsim unsuru + bağlama edatı + isim unsuru = bağlama grubu
Makine gibi çabuk ve adeta renksiz bir sesle söyledi. (s.105)
Sonra çok uslu ve ağırbaşlıydı. (s.18)
Muayyen bir mesleği, yahut bir memuriyeti olmamasını bir erkek için eksiklik sayıyor. (s.95)
Elleriyle başımı okşamak istiyor, fakat ürkmekten korkuyordu. (s.95)
Bu ihtiyar köpek, son derece açgözlü ve dalkavuktu. (s.9)
Hatta doktor, son günlerde, ne annem, ne de başkası için köşke uğradı. (s.92)
-Sana havadisim var, dedi hem sevineceksin, hem de üzüleceksin… (s.46)
Kış ortasında olduğumuzu unutturacak kadar güzel ve sakin bir akşamdı. (s.93)
Müjgan çirkindir, fakat bu, bana hiç batmaz. (s.57
Sör’ler sokakta gezmeyi pek sevmezler amma, nedense o akşam karanlığa kalmıştık. (s.41)
O, meşhur “karga ile tilki” masalındaki tilki gibi ağacın altında sinsi sinsi dolaşmaya başladı. (s.37)

B- “…mi…mi”, “…da…da”, “ne…ne…”, “hem…hem…”, “ya…ya…” gibi bağlama edatlarıyla kurulan bir bağlama grubunda bağlama edatları, isim unsurlarının başında veya sonunda bulunur.
Bağlama edatı +isim unsuru + bağlama edatı = bağlama grubu
Ne solacak ne eskiyecek! diyordu. (s.30)
Mamafih, “hem suçlu hem güçlü” kavlince yine taarruza geçti. (s.27)
Ya onu ya kendimi. (s.38)
Bunları ne mendille, ne hatta su veya sabunla çıkarmama imkan olmadığını, hatta uğraşsam büsbütün sıvaştıracağımı biliyordum. (s.48)
Taş mı pek ağırdı, o mu fazla nazikti bilemiyorum. (s.18)
Çalıkuşu benim hem hoşuma gider, hem işime yarardı. (s.20)
Ne azar, ne tehdit, ne hatta yalvarma beni aşağıya indirmiyordu. (s.18)

C-Bağlama grubunda, isim unsuru bir kelime grubundan oluşabilir.
İçimde âr ve hayâ duyguları hayli inkişaf etmişti. (isim unsuru: Belirtisiz isim tamlaması) (s.23)
Yalancı bir telaş ve sabırsızlıkla onun gösterdiği kutuyu açtım. (birinci isim unsuru: tamlaması) (s.49)
Kalemi ısırmak ve saçlarımı gözlerimin üstüne dağıtmak da benim düşüncelere daldığıma alamettir. (isim unsuru: isim fiil grubu) (s.7)
Fakat her halde altın saçlı ve mavi gözlü olmadığı muhakkaktı. (isim unsurları: sıfat tamlaması) (s.6)
Bu ihtiyar köpek, son derece açgözlü ve dalkavuktu. ( isim unsurları: birleşik isim) (s.9)
Pencere her zaman kapalı durur, balkon parmaklığına hemen daima bir ufak çocuk şiltesi ile yorgan asılırdı. (birinci isim unsuru: sıfat tamlaması) (s.6)
Havadisi oğlunun bir mektubuyla öğrenen Besime teyzem ile Necmiye bizi, Galata rıhtımında karşılamağa koşmuştu. (Birinci isim unsuru: unvan grubu) (s.81)
Fakat, ben onun gönlünün rahat ettiğini anlıyor ve memnun oluyordum. (ikinci isim unsuru: birleşik fiil) (s.9)
O, benimle yalnız kalmak, beraber gezinmek ve konuşmak istiyordu. (isim unsurları: isim fiil grubu) (s.81)
Bizi kapının yanından perdeleri ve pancurları kapalı loş bir odaya aldılar. (isim unsurları: isnat grubu) (s.19)

D-Bağlama grubunun cümle içindeki görev ve kullanılışı.
Ben biçare, bahçede ve sınıfta tek başıma kalırdım. (yer tamlayıcısı) (s.29)
Her yer gibi, mutfakta da tamir ve boya vardı. (özne) (s.97)
Bu manzara, vapurda birçok kimselere kimbilir ne sefil ve acı görünmüştü. (zarf) (s.13)
Çalıkuşu, benim hem hoşuma gider, hem işime yarardı. (yüklem) (s.20)
İçimde âr ve hayâ duyguları hayli inkişaf etmişti. (özne) (s.23)
Komşu bu riyakâr nedamete ve sesimdeki titreyişe aldandı ve yumuşadı. (yer tamlayıcısı) (s.31)
Yalancı bir telaş ve sabırsızlıkla onun gösterdiği kutuyu açtım, içinden iki yaldızlı kitap çıktı. (zarf) (s.49)
Kâmran şimdiye kadar mektebe ya iki defa uğramıştır ya üç… (yüklem) (s.44)
Bu ihtiyar köpek, son derece açgözlü ve dalkavuktu. (yüklem) (s.91)
O, benimle yalnız kalmak, beraber gezinmek ve konuşmak istiyordu. (nesne) (s.81)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ödev Ödev