Babiller Hakkında Kısa Bilgi

Babiller (MÖ. 1800)
Orta Mezopotamya’da kuruldu.
Başkentleri Babil’dir.
Yönetim şekli mutlak krallık (ilk mutlak krallık sistemini Hammurabi kurdu).
Kralları Tanrı-Kral şeklinde kutsal sayılırdı.
Astronomi ve tıp alanında ilerlemişler.
Tarihteki ilk anayasayı Babil kralı Hammurabi yaptı.
Hammurabi kanunları, Sümer yasalarına göre daha ağır cezalar içerir ve kısas esasına dayanır.
Babil şehri, Asma Bahçeleri ve Babil Kulesi ile ün kazandı.
babiller_harita