Ayet Sure Cüz Mushaf Kısaca Nedir?

ayet sure cüz mushaf nedir
Ayet Sure Cüz Mushaf Kısaca Nedir?

Ayet Sure Cüz Mushaf Kısaca Nedir?

AYET NEDİR?

Sözlükte, alamet, işaret, delil gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise Kur’an’ı meydana getiren cümlelere ayet denir. Ayetler, bir kaç harften oluşabildiği gibi bir sayfayı bulan uzun cümlelerden de oluşabilir. Ayetler, içerisinde numaraların yazılı olduğu duraklarla birbirinden ayrılırlar. Kur’an’da yaklaşık 6666 ayet bulunur.

Ayetlerin bir kısmı Mekke’de bir kısmı da Medine’de indirilmiştir. Mekke’de indirilen ayetlere Mekki ayetler, Medine’de indirilen ayetlere de Medeni ayetler denir. Ayetlerin sureler içerisine yerleştirilmesi bizzat Peygamberimiz tarafından yapılmıştır.

SURE NEDİR?

Ayetlerden oluşmuş, besmele ile birbirinden ayrılan Kur’an’ın bölümlerine sure denir. Kur’an’da 114 sure bulunur. Tevbe suresi hariç bütün sureler besmele ile başlar.

Ayetlerin surelere yerleştirilmesi ve surelerin sıralanışı Cebrail’in Peygamberimize bildirdiği şekilde yapılmıştır. Peygamberimiz hayatta iken hangi ayetin hangi surede yer alacağını belirtmiştir.

Kur’an ayetleri farklı zamanlarda farklı olaylar sebebiyle indirilmiştir. Sureler isimlerini o surede yer alan olay, yer veya kişiden almaktadır. Kur’an’ın ilk suresi yedi ayetten oluşan Fatiha suresidir. Son sure ise Nas Suresidir. En uzun sure olan Bakara Suresi 286 ayetten oluşur. En kısa suresi ise üç ayetle Kevser suresidir.

CÜZ NEDİR?

Kur’an’ın yirmişer sayfalık bölümlerine cüz adı verilir. Kur’an-i Kerim’de otuz cüz vardır.

MUSHAF NEDİR?

Kur’an-i Kerim’in hitap haline getirilmiş şekline Mushaf denir. Hz. Ebu Bekir Kur’an sayfalarını ilk defa iki kapak arasına toplamış ve Kur’an’ın o haline Mushaf adı verilmişti.

İlk Mushaf Hz. Ebu Bekir’in vefatıyla Hz. Ömer’e o vefat edince kızı hafsa’ya geçmiştir. Hz. Osman tarafından çoğaltılan Kur’an nüshalarında Hz. Ebu Bekir tarafından iki kapak arasına toplatılan ilk Mushaf esas alınmıştır.

Hz. Osman‘a ait Mushaf-ı şerif İstanbul’da Topkapı Sarayındaki Türk ve İslam Eserleri Müzesinde bulunan kutsal emanetler bölümünde sergilenmektedir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir