AVRUPA BİRLİĞİNDE KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI VE TÜRK VATANDAŞLARINA GETİRİLEN KISITLAMALAR
*AB ye göre serbest dolaşım 4 temel haktan oluşur. Avrupa bütünleşmesinin ilk döneminde serbest dolaşım ekonomik olarak aktif kişilerle sınırlı idi. İşçilerin Serbest dolaşım hakkındaki hükümlerin ayrıntıları 1612/68 sayılı konsey tüzüğü..15 ekim 1968…Serbest dolaşım ilk olarak Göçmen işçiler ve ailelerine Avrupa işgücü piyasalarına erişimi sağlamak amacıyla uygulanmıştır. Serbest dolaşımın tüm üye ülkelerde işlerlik kazanması Avrupa tek pazarının tamamlanmasına müteakiben dir.1992
*Serbest dolaşım hakkı kamu düzeni nedeni ile sınırlandırılabilir.
*AB vatandaşlığı 1992 de maastrich ile kabul edilmiş daha sonra Amsterdam anlaşması ile kapsamı genişletilmiştir.
*AB vatandaşı olmadığı halde serbest dolaşım hakkı AB vatandaşlarının aile bireyi olmalarına bağlıdır.
*Ankara anlaşmasına göre serbest dolaşım 1 aralık 1976-1 aralık 1986 tarihleri arasında sağlanacaktı.
*Serbest dolaşım ile ilgili görüşmelere başlanması ve Türk işçilerin topluluk işçileri ile aynı haklara sahip olmasını teklif eden rapor Pimente Raporudur.
*AB hukukunun ulusal hukuka üstünlüğünü uygulamaya koyan ilk karar Van Gend dir.
*AB adalet divanının türk işçilerinin serbest dolaşımı ile ilgili olarak aldığı ilk karar Meryem demirel dir. Hollanda Meryem Demirel davasının usulden reddini talep etmiştir. Divan ise Ankara anlaşması ve katma protokol maddelerinin doğrudan uygulanamayacağına hükmetmiştir.
*Divan ilk kez Semra Sürül kararları ile AB ülkelerinde yaşayan türklere uygulanan ayrımcılığa son verilmesini kararlaştırmıştır.
*Divan ilk defa COSTA kararıyla mevcut haklara geriye doğru kısıtlama getirme yasağı getirmiştir.
*AT üyesi bir ülkede yasal olarak bir yıl çalışan bir türk işçisinin aynı işveren yanında çalışma şartıyla çalışma izni ile birlikte oturma izninide uzattırma hakkına sahip olduğu kararı Kazım kuş.
*Divan Katma protokolün 41/1 maddesi doğrudan geçerlidir ve önkoşulsuz uygulanmak zorundadır kararını Abdülnasır Savaş davasında almıştır.
*Hakların geriye doğru kötüleşmemesi ilkesine Standstill denir.
*Schengen Anlaşması 1985 tarihinde imzalanmıştır. AB ye üye olmamakla birlikte Schengen anlaşmasına taraftar olan iki ülke Norveç-İzlandadır.
*İsveç Finlandiya, danimarka, izlanda ve Norveç arasında Nordik pasaport birliği oluşturulmuştur.
*Türkiye ye ilk vize uygulayan topluluk üyesi Yunanistan dır.