ATP’nin Hücre İçin Önemi Nedir?

ATP nin yapısı
ATP’nin Hücre İçin Önemi Nedir?

Adenozin Trifosfat (ATP) Kısaca Nedir?, Adenozin Trifosfat (ATP) Kısaca Bilgi, Adenozin Trifosfat (ATP) Hakkında Bilgi, Adenozin Trifosfat (ATP) Hakkında Özet Bilgi, Adenozin Trifosfat (ATP) Görevleri Nelerdir?, Adenozin Trifosfat (ATP) Yapısı Nasıldır?, ATP’nin Hücre İçin Önemi Nedir?, ATP’nin yapısına katılan moleküller Nelerdir?, ATP’nin Canlılar İçin Önemi Nedir?, ATP’nin Görevi Nedir?

Değerli Ziyaretçilerimiz Sizlere Bu Yazımızda Adenozin Trifosfat (ATP) Hakkında Bilgi Vermeye Çalışacağız İyi Okumalar…

ADENOZİN TRİFOSFAT (ATP)

Hücrede; Kas hücrelerinin kasılması gibi enerji gerektiren, hücre bölünmesi sırasında kromozomların hareketi gibi mekanik, hücre içinden dışarıya bazı maddelerin atılması gibi taşıma, yapı birimlerinden büyük moleküllerin sentezlenmesi gibi kimyasal işler gerçekleşir. Sözü edilen bu ve buna benzer birçok olay için hücreye enerji sağlayan molekül ATP’dir.

Nükleotitler yalnızca nükleik asitlerin yapısında yer almaz. Hücrede farklı görevler üstlenmiş nükleotit yapılı moleküller de bulunur. Bu moleküller enerji taşımak, koenzimlerin yapısına katılmak gibi işlevleri yerine getirir.

ATP (adenozin Trifosfat), hücrede enerji taşıma görevini üstlenmiş nükleotit yapılı bir bileşiktir.

ATP’nin yapısını adenin, riboz ve fosfatlar oluşturur. Adenin ve riboz birbirine bağlıdır. Böylece adenozin nükleozit oluşur. Riboza da üç fosfat grubu bağlanabilir.

Nükleozite bağlı fosfat grupları arasındaki kimyasal bağlar molekülün enerji taşıma işini yapmasında önemlidir. Çünkü bağlı olan son iki fosfat, molekülden ayrılabilir. Her fosfat molekülü ayrıldığında bağ kırılır. Açığa çıkan fosfat molekülü hücrede başka moleküllere aktarılabilir. Bu olay fosforilasyon olarak adlandırılır. Bu yolla enerji bir molekülden diğerine aktarılmış olur. Fosfat grubunu alan molekül kimyasal tepkimelere girmeye daha yatkın hale gelir.

Hücrede enerji gerektiren pek çok olay fosforilasyon yoluyla ATP’den sağlanan enerji sonucu gerçekleşir. Bu dönüşüm sırasında enerjinin bir kısmı ısıya dönüşür. ATP’den bir fosfat ayrıldığında molekül ADP (adenozin difosfat)’ye dönüşür. Bu bağın kırılması ile laboratuvar koşullarında 7300 kalorilik enerji aktarılır. Canlı hücrelerde bu miktar çok daha fazladır. Bu reaksiyonlar sırasında bileşikten ayrılan fosfat, organik bir moleküle bağlı olmadığından inorganik fosfat olarak adlandırılır ve sembolize edilmesi gerektiğinde Pi kısaltmasıyla gösterilir. ATP’nin hidrolizi aşağıdaki denklemde gösterilmiştir.

ATP+H2O → ADP+Pi Aktarılan enerji 7300 kalori

ADP’den bir fosfat ayrıldığında da AMP (adenozin monofosfat) oluşur. ATP’den fosfatların ayrılması hidroliz ile gerçekleşir.

ATP’nin hidroliziyle enerji açığa çıkaran bu tepkimeler tüm canlı hücrelerinde gerçekleşir.

Canlı varlıkların ortak özelliklerinden birinin enerjiyi kullanabilme ve solunumla yeniden açığa çıkarabilme olduğunu anımsayınız.

Bir göl suyunda yaşayan amibin bölünmesi, bitkinin yeni tomurcuklar oluşturması, koşan bir sincabın kaslarının kasılması için enerji gereklidir. Bu enerjiyi karşılamak amacıyla hücrelerde ATP tüketilir. Ancak ATP yenilenebilen bir kaynaktır. ADP’ye dehifrasyon senteziyle bir inorganik fosfat eklenmesi sonucu ATP sentezlenir. Oksijenli ve oksijensiz solunum ATP sentezinin gerçekleştiği metabolik olaylardır.

ADP + Pi → ATP+H2O          Tutulan enerji 7300 kalori

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir