ATATÜRKÜN YAPTIĞI YENİLİKLER NEDİR?

ATATÜRKÜN YAPTIĞI YENİLİKLER

Siyasal Alanda Atatürkün getirdiği yenilikler
– Halifeliğin kaldırılması – 3 Mart 1924
– Saltanatın kaldırılması – 1 Kasım 1922
– Cumhuriyetin ilanı – 29 Ekim 1923
Atatürkün Hukuk alanında getirdiği yenilikler
– Mecellenin kaldırılması – 1924 – 1937
– Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi – 1924 – 1937
Ekonomi alanındaki Atatürk yenilikleri
– Çiftçinin özendirilmesi
– Aşar vergisinin kaldırılması
– Örnek çiftlikler inşa edilmesi
– Sanayiyi Teşvik Kanununun çıkarılıp yeni sanayi kuruluşlarının kurulması
– 1. ve 2. Kalkınma Planlarının (1933-1937) uygulamaya konulması,yurdun yeni yollarla donatılması
Atatürkün Yaptığı Toplumsal yenilikler
– Kadın erkek haklarının eşitlenmesi – 1926 – 1934
– Şapka ve kıyafet kanunu – 25 Kasım 1925
– Tekke,zaviye ve türbelerin kapatılması – 30 Kasım 1925

Şapka Kanunu (25 Kasım 1925)

– Soyadı kanunu – 21 Haziran 1934
– Lakap ve unvanların kaldırılması – 26 Kasım 1934
– Uluslararası saat,takvim ve uzunluk ölçülerinin kabulü – 1925 -1931
Eğitim ve kültür alanındaki Atatürk yenilikleri
– Öğretimin Birleştirilmesi – 3 mart 1924
– Yeni Türk harflarinin kabulü – 1 Kasım 1928
– Türk Dil ve Tarih kurumlarının kurulması – 1931-1932
– Üniversite öğreniminin düzenlenmesi – 31 Mayıs 1933
– Güzel sanatlarda yenilikler
1. Millet Mekteplerinin açılması 1920
2. Teşkilatı Esasiye Kanunu (1921)
3. Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
4. Eğitim ve Öğretimin Birleştirilmesi (1924)
5. 1924 Anayasası’nın İlan Edilmesi (20 Nisan 1924)
6. Şeriyye Mahkemelerinin Kapatılması (1924)
7. Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş Denemeleri (1924-1930)
8. Mecellenin Kaldırılması (1924-1937)
9. Şapka Kanunu (25 Kasım 1925)
10. Kılık ve Kıyafette Değişiklik (1925-1934)
11. Takvim Saat ve Ölçülerde Değişiklik (1925-1935)
12. Medeni Kanunun Kabulü (1926)
13. Türk Ceza Kanunu (1926)
14. Türk Kadınının Medeni ve Siyasi Haklarına kavuşması (1926-1934)
15. Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun (1926)
16. Medreselerin Kapatılması (1926)
17. Kabotaj Kanunu (1 Temmuz 1926)
18. Harf Devrimi (1928)
19. Güzel Sanatlarda Yapılan Yenilikler (1928)
20. Devletin Dinine İlişkin Maddenin Anayasadan Çıkartılması (1928)
21. Üniversite Reformu (1933)
22. Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934)
23. Laiklik İlkesinin Anayasaya Eklenmesi (1937)

1. Siyasal Devrimler:
• Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
• Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
• Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

2. Toplumsal Devrimler
• Kadınlara erkeklerle eşit haklar verilmesi (1926-1934)
• Şapka ve kıyafet devrimi (25 Kasım 1925)
• Tekke zâviye ve türbelerin kapatılması (30 Kasım 1925)
• Soyadı kanunu ( 21 Haziran 1934)
• Lâkap ve unvanların kaldırılması (26 Kasım 1934)
• Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerin kabulü (1925-1931)

3. Hukuk Devrimi :
• Mecellenin kaldırılması (1924-1937)
• Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi (1924-1937)

4. Eğitim ve Kültür Alanındaki Devrimler:
• Öğretimin birleştirilmesi (3 Mart 1924)
• Yeni Türk harflerinin kabulü (1 Kasım 1928)
• Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması (1931-1932)
• Üniversite öğreniminin düzenlenmesi (31 Mayıs 1933)
• Güzel sanatlarda yenilikler

5. Ekonomi Alanında Devrimler:
• Aşârın kaldırılması
• Çiftçinin özendirilmesi
• Örnek çiftliklerin kurulması
• Sanayiyi Teşvik Kanunu’nun çıkarılarak sanayi kuruluşlarının kurulması
• I. ve II. Kalkınma Planları’nın (1933-1937) uygulamaya konulması, yurdun yeni yollarla donatılması

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.