Atatürk’ün Matematik Alanında Yaptığı Çalışmalar Nedir?

Atatürk, küçük yaşlarda matematiğe ilgi duymaya başlamıştı. Eğitim yılları boyunca, matematik dersinde çok başarılı olmuştu. Subaylık yıllarında da ilgisi azalmamıştı.

Arapça ve Farsça sözcüklerle matematik konularının anlatılmasının zor olduğunu görüyordu.

Öğrencilerin de anlamakta zorluk çektiklerinin farkındaydı.

1936 yılının kış aylarında, Dolmabahçe Sarayı’nda, matematik ve özellikle geometri konuları üzerinde özel çalışmalar yaptı.

Yaptığı çalışmalarda, anlaşılması zor Arapça ve Farsça sözcüklerin yerine daha kolay anlaşılan Türkçe sözcükler üretti.

Örneğin; çokgen, üçgen, dörtgen , açı, çizgi, yatay, dikey, eğik, artı, eksi, çarpı, bölü, toplam, orantı, eşit gibi sözcükler bunlardan bir kaçıdır.

Matematik, bu sözcüklerle daha anlamlı ve anlaşılması kolay bir ders olarak bizlere kadar ulaştı.
Üçgen, dörtgen, beşgen gibi çokgen terimlerinin Atatürk tarafından yazılan “Geometri” kitabıyla dilimize kazandırıldığını biliyor muydunuz?

Atatürk’ün Türkçeleştirdiği geometri alanındaki terimlerden bazıları eski isimleriyle birlikte aşağıda verilmiştir:

Eskisi – Yenisi

müselles – üçgen

mustatîl – dikdörtgen

muhammes – beşgen

ataturk_matematik