Atatürk’ün hangi başarıları ve özellikleri onun dünya çapında bir lider olduğunun kanıtıdır ?

Atatürk’ün özellikle Çanakkale savaşlarındaki önemli başarıları ve Kurtuluş Savaşındaki başarıları ile ileri görüşlü, kararlı, planlı, hoş görülü idealist, cesur, bir yapıda olması onu dünya çapında bir lider olduğunu ispat eder.
Milli Mücadele döneminde Atatürk, milli birliği ve beraberliği sağlamıştır. Çanakkale Savaşı sırasında, cephedeki en zor koşullarda Türk askerlerine dönerek “Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum” diye seslenerek askere büyük bir manevi kuvvet vermiştir. Mustafa Kemal Atatürk, her özelliğiyle Milli Mücadelenin lideri özelliğini kazanmıştır.