Atatürkçü düşüncede girişimcilik

Atatürkçü Düşüncede Girişimcilik

Türk ekonomisi; devletçi, milliyetçi, halkçı ve laik esaslara bağlıdır. Devamlı olarak koşulları inceleyen önlemler alan ve barış içinde sürekli olarak gelişen bir yapıdadır. Halkın yaşayış ve geleceğe gidiş hareketinde ümitlerini besleyen, güven duygularını kuvvetlendiren, canlı dinamik bir sistemdir.

A; ekonomik etkinliklerde özel teşebbüs ve devlet teşebbüslerini birlikte bir bütün olarak ele alır; çalışanlarını korur. Bilimsel, sosyal ve güzel sanatlara ilişkin zorunluluklara; düzenleyici, düzeltici, teşvik edici ekonomik önlemleri alarak piyasanın serbest işlemesine özen gösterir. Nitekim Atatürk: “Teşebbüste başarı, ancak, süreli bir planla ve en akılcı bir şekilde çalışmakla mümkün olabilir.” diyerek bu hususu uygulamıştır.

Atatürkçülük; kişilerin ve işletmelerin ekonomik hak ve çıkarlarını kendilerinin serbest seçimi ile yürüteceklerini ifade eder. Üretim araçlarına, devlet ve özel işletmelerin birbirlerini bütünleyecek biçimde sahip olmalarını kabul etmiştir. İnsanların ve kurulan işletmelerin mal ve hizmet üretme yeteneklerini teşvik edici ve daha verimli olmasını ticari zihniyetle gerçekleşebileceğini kabul etmektedir.

Atatürkçülükte sorunların çözülmesinde müracaat edilecek yol gösterici, bilim ve teknolojidir. Bilim ve teknolojinin anlaşılması, anlatılması ve uygulanması kişilerin, işletmelerin ve bütün müesseselerin görevidir. Devlet bu görevlerin yapılamasında öncülük edecek, yapacak ve yaptıracaktır. Her türlü kazancın hak edilmesi ve namuslu olması, yapılan katkıyla orantılı olması gerekir. Güvenin neleri kapsadığı ve nasıl kontrol edeceği, devletin önem vereceği bir husustur. Türkiye Cumhuriyeti halkı, kişisel hayat ve sosyal hayat içinde iş bölümüne uygun çeşitli çalışma gruplarına ayrılmış bir toplumdur. Bunlar arasında birlik, beraberlik ve uyum temin etmek için uygun müesseseleri tesis etmek ve Türkiye’deki sosyal ve millî değerlere göre işletmek; çıkarların kabiliyet, beceri, çalışma derecesi ile orantılı olmasını sağlayacak biçimde bir dağıtım düzeni kurulup işletmek devletin görevidir.

Atatürkçü düşüncede girişimcilik
Atatürkçü düşüncede girişimcilik