Atatürk, tarafından 1931 yılında kurulan “Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti” daha sonra hangi adla faaliyetlerine devam etmiştir?

Bu cemiyet daha sonra “Türk Tarih Kurumu” adını almıştır.