Atatürk Dönemi Olaylar Kronolojisi

Atatürk Dönemi Olaylar Kronolojisi,Atatürk Dönemi Kronolojisi, Atatürk Döneminde Meydana Gelen Olaylar Kronolojisi, Atatürk Döneminin Önemli Olaylar Kronolojisi

ATATÜRK DÖNEMİ KRONOLOJİSİ

Atatürk Dönemi Kronolojisi
23 Nisan 1920 : 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması.   1 Temmuz 1926 : Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesi.
29 Nisan 1920 : Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun kabul edilmesi.   28 Mayıs 1927 : Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabul edilmesi.
20 Ocak 1921: Yeni Türk Devleti’nin ilk Anayasası’nın kabul edil­mesi.   10 Nisan 1928 : “Devletin dini islamdır.” ibaresinin Anayasad<an
12 Mart 1921 : istiklâl Marşı’nın kabul edilmesi.     çıkarılması.
15 Temmuz 1921: i. Maarif Kongresi’nin toplanması.   1 Kasım 1928 : Yeni Türk Harflerinin kabul edilmesi.
5 Ağustos 1921 : TBMM’nin Mustafa Kemal’e Başkomutanlık gö­revini vermesi.   21 Nisan 1929 : 23 Nisan’ın ilk kez Çocuk Bayramı olarak kutlan­ması.
7-8 Ağustos 1921 1 Kasım 1922 : 17 Şubat 1923 : Tekalif-i Milliye Emirleri’nin Çıkarılması. Saltanat’ın kaldırılması.İzmir iktisat Kongresi’nin toplanması.   17 Aralık 1929 : 3 Nisan 1930 : Türkiye SSCB Dostluk Antlaşması.Belediye Yasası ile kadınlara yerel (belediye) se­çimlere katılma hakkının tanınması.
11 Ağustos 1923 : 23 Ağustos 1923 : 9 Eylül 1923 : II. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması. Lozan Antlaşması’nın II.TBMM’de onaylanması. Halk Fırkası’nın kurulması.   12 Ağustos 1930 : 23 Aralık 1930 : Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması. Menemen Olayı’nın yaşanması.
13 Ekim 1923 : 29 Ekim 1923 Ankara’nın başkent olması. Cumhuriyet’in ilan edilmesi.   15 Nisan 1931 : Türk Tarih Kurumu’nun (Türk Tarihi Tetkik Cemi­yeti) kurulması.
3 Mart 1924 : Halifeliğin kaldırılması.   12 Temmuz 1932: Türk Dil Kurumu’nun (Türk Dili Tetkik Cemiyeti) kurulması.
3 Mart 1924 : 3 Mart 1924 : Şer’iye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılması. Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi.   18 Temmuz 1932: Milletler Cemiyeti’ne üye olunması.
3 Mart 1924 : Genelkurmay Başkanlığının kurulması.   18 Temmuz 1933: Kadınlara muhtar olma hakkının verilmesi.
26 Ağustos 1924 : 17 Kasım 1924 : iş Bankası’nın (ilk özel banka) kurulması. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması.   5 Aralık 1934 : Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı­nın verilmesi.
13 Şubat 1925 : Şeyh Sait isyanı’nın başlaması.   9 Şubat 1934 : Balkan Antantı’nın yapılması.
17 Şubat 1925 : AşarVergisi’nin kaldırılması.   21 Haziran 1934 : Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi.
4 Mart 1925 : Takrir-i Sükun Kanunu’nun çıkarılması.   1934-1939 : 1. Beş Yıllık Sanayi Planı’nın uygulanması.
19 Nisan 1925 : 3 Haziran 1925 : 29 Ekim gününün Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanmasının yasalaşmasıTerakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması.   27 Mayıs 1935 : Hafta sonu tatilinin Cumartesi öğleden sonra ve Pazar günlerine alınması.
25 Kasım 1925 : Şapka Kanunu’nun çıkarılması.   20 Temmuz 1936: Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin yapılması.
30 Kasım 1925 : Tekke, Zaviye ve Türbelerin kapatılması.   5 Şubat 1937 Anayasa’ya Atatürk’ün laiklik ilkesinin girmesi.
26 Aralık 1925 : Milâdi Takvim’in kabul edilmesi.   8 Temmuz 1937 : Sadabad Paktı’nın kurulması.
17 Şubat 1926 : Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi   2 Eylül 1938 : Hatay Cumhuriyeti’nin kurulması.
2 Mart 1926 : 5 Haziran 1926 : Maarif Teşkilatı Kanunu’nun kabul edilmesi. Türkiye – İngiltere Ankara Antlaşması.   10 Kasım 1938 : 30 Haziran 1939 : Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat etmesi. Hatay’ın Türkiye Cumhuriyetime katılması.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir