Atasözü Kısaca Nedir?

atasözleri
Atasözü Kısaca Nedir?

Atasözü Ne Demek?, Atasözü Nedir?, Atasözü Neye Denir?, Atasözleri Hakkında Bilgi, Atasözleri Nelerdir?, Atasözleri Nasıl Türemiştir?, Atasözlerini Kimler Yazmıştır?, Atasözleri Hakkında Kısa Bilgi, Atasözlerinin tarihçesi, Atasözleri, Atasözleri Nasıl Oluşmuştur?, Atasözlerinin çeşitleri

Atasözü Kısaca Nedir?

ATASÖZLERİ

Uzun deneyim ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş, kalıplaşmış ve genel yargı bildiren özlü sözlerdir.

Genellikle mecazlı söyleyiş içerir.

İp İnceldiği yerden kopar.

Balık baştan kokar.

Üzüm üzüme baka baka kararır.

Bu atasözlerinin

♦ birincisinde, “ipin kopması” değil; “bir durumun en çürük yerinden patlak vereceği”;

♦ İkincisinde, “balığın baştan korktuğu” değil; baş­takilerin (yöneticilerin) tutumlarının bozuk olduğu toplumlarda her şeyin bozuk olacağı”;

♦ üçüncüsünde, “üzümlerin kararması” değil, “hep bir arada bulunan kişilerin birbirlerinin davranışla­rını, huylarını etkilediği” anlatılmak istenmiştir.

Gerçek anlamlı atasözleri de vardır.

Kara haber tez duyulur.

Bugünkü işini yarına bırakma.

Son pişmanlık fayda vermez.

Bu atasözlerinin

♦ birincisinde, “ölüm gibi felaketli olaylardan ilgili ki­şilerin çabuk haberdar olduğu”;

♦ İkincisinde, “bir işin gününde, zamanında yapılma­sı gerektiği”;

♦ üçüncüsünde “iyice düşünülmeden yapılan işler sonucunda pişmanlık duymanın o kişiye fayda sağlamayacağı” anlatılmak istenmiştir. Dolayısıyla bu atasözleri, gerçek anlamlıdır.

Bazı atasözleri aynı veya yakın anlamı karşılar.

Can çıkar, huy çıkmaz.

İnsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur.

Ne doğrarsan aşına o çıkar kaşığına.

Herkes ne ederse kendine eder.

Yalnız taş duvar olmaz.

Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir