ASİT NEDİR?

ASİT NEDİR?
Asitler, suyla hidrojen iyonları üreten hidrojen bileşimleridir. Hidrojen iyonları çözeltiyi asidik yapar. Asitler mavi turnusol kağıdına kırmızı renk verir. Eski Türkçede hamız, ve bazı kaynaklarda da ekşit denir.
Gıdaların çoğu asit içerir. Limonda sitrik asit, sirkede ise asetik asit bulunur. Farklı asitler, limona, sirkeye, ekşi elmaya ve şerbete keskin tadını verir. Aküler, sülfürik asit; midedeki sindirim sıvıları, hidroklorik asit içerir.
Asitler, suda eridiğinde hidrojen iyonları (H+) üreten madde çözeltileridir. Asit maddelerin çoğu, saf katılar, sıvılar ya da gazlar olarak bulunsa da, sadece suda eridiğinde asit gibi tepki verir.

ASİDİK ÖZELLİKLER

Tadları ekşidir.
Sulu çözeltileri elektirik akımını iletir.
Mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirirler.
Metallerle tepkimeye girerek tuz+H2 çıkartırlar.
Suda çözündükleri zamanki iyonlaşma miktarlarına göre:
Kuvvetli (tamamen iyonlaşan)asitler (örn:HCl)
Zayıf (tamamen iyonlaşamayan) asitler (örn:CH3COOH) olmak üzere ikiye ayrılırlar.

Bazı asitler ve kullanıldıkları yerler
Formik asit: karıncada bulunan asittir.
Asetik asit: sirkelerde bulunan asittir.
Malik asit: elmada bulunur.
Laktik asit: yoğurtta bulunan asittir.
Strik asit: limonda bulunur.
Tartarik asit: üzümde bulunur.
Bütirik asit: tereyağında bulunur.
Karbonik asit: gazozda bulunur.
Oleik asit: zeytin yağında bulunur iğinde asit gibi tepki verir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ödev Ödev