Asidik ve Bazik Çözelti Nedir

Asidik ve Bazik Çözelti Nedir

asitler ve bazlar
Asidik ve Bazik Çözelti Nedir

Asitler ve bazlar suda çözündüklerinde kendilerini oluşturan iyonlara ayrılırlar. bir çözeltinin hidrojen iyonu derişimini artıran bileşikler asit olarak adlandırılır.

Asit adı verilen bileşikler suda çözündüğünde çözeltiye fazladan H+ verirler. Bu durum çözeltideki hidrojen iyonlarının hidroksit iyonlarından fazla olmasına yol açar. Örneğin suya hidroklorik asit eklenirse bu madde ortama hidrojen iyonları verir.

Hidrojen iyonları derişimi hidroksit iyonları değişiminden fazla olan çözeltilere asidik çözelti denir.

Bir çözeltinin hidrojen iyonu derişimini azaltan bileşikler baz olarak adlandırılır.

Bazı bazlar hidrojen iyonlarını doğrudan tutarak çözeltinin H+ derişimini azaltarak çözeltiyi bazik yapar. Örneğin amonyak (NH3). Bazılarıda ortama hidroksit iyonu vererek H+ derişiminin azalmasına yol açar. Örneğin sodyum hidroksit (NaOH).

hidroksit iyonları derişimi hidrojen iyonları değişiminden fazla olan çözeltilere bazidik çözelti denir.

Sulu çözeltilerinin H+ (veya OH) iyonu derişimini göstermek amacıyla pH cetvelinden yararlanılır. ph cetveli 0-14 arasındadır. pH 7 çözeltinin nötr olduğunu ifade eder. pH 7’den 0’a gidildikçe asitlik artar, 7’den 14’e gidildikçe basitlik artar.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir