Arap Baharı Nedir? Nasıl Başladı

Arap Baharı Nedir? Nasıl Başladı,Arap Baharı Nedir?,Arap Baharı Ne Demek?,Arap Baharı Hakkında Bilgi,Arap Baharı Nasıl Başlamıştır

Arap Baharı Nedir? Arap Baharı Ne Demek?

Arap Dünyası’nda devrim olarak nitelendirilen Arap Baharı’dır. Arap Baharı; İlk olarak Tunus’lu işsiz bir üniversite mezunu gencin ülkesindeki ekonomik koşulların olumsuzluğunu, iş bulma olanaklarının azlığını, devlet ve kamu yönetimindeki yolsuzlukları, gelir dağılımındaki eşitsizliği ve daha bir çok toplumsal aksamayı ve yetersizliği protesto etmek için kendini kentin meydanında yakması ile başlamış ve benzer sosyo-ekonomik şartları taşıyan ülkelere de sıçrayan bir harekete dönüşmüştür. Bu dönüşümdeki en büyük etkenlerden bir tanesi az önce bahsedilen bilgi ve teknolojideki değişimdir.

Arap ülkeleri, petrol üretenler hariç olmakla birlikte, genel olarak ekonomik açıdan güçsüzdür. Sanayileri dış dünya ile rekabette yetersiz, tarım sektörü güçsüz ve hizmet sektörü ise kısıtlı bir gelişmişlik sergilemektedir. Bu şartlar altında yüksek doğurganlık oranı ve genç nüfusun fazlalığı göz önünde bulundurulduğunda; ekonomik refah, istihdam olanakları, özgürleşme ve demokrasi çığlıklarını tüm Dünya’yı hayret ve hayranlığa düşürecek şekilde açıklamaları, hükümetleri istifaya davet etmeleri ve yeni bir Arap Dünyası kurulması yolunda isteklerini haykırmaları makul gözükmek­tedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, nüfusunun yüz­de 30’u 20-30 yaş aralığında bulunan bir topluluğun kısıtlı istihdam olanakları ve yaygın işsizlik neticesinde umutsuzlu­ğa ve karamsarlığa düşerek sosyal bir hareketi tetiklemesidir. Bu noktadan hareketle, istihdamın çok boyutlu olarak ele alınması gereken ve ciddi boyutlara ulaşabilen, farklı sosyal etkilere sahip bir kavram olduğu söylenebilir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir