Anlatım İlkeleri İle İlgili Sorular

1. Bütün şiir severler okumalı bu kitabı. Yazarın hoşsohbet üslubundan sevecenlikler doldurmalı koynuna. Yazar yüreğinden kopanların kılına bile dokunmadan geçirmiş yazıya. Ağır, bilimsel bir anlatım yok. Anlama yeteneğinizi zahmete sokacak hiçbir cümleye, sözcüğe rastlamazsınız. Cümleler kısa, ama değişik anlamlar çağrıştıracak zenginlikte. Hem de anlam sandukasının bırakın kapağının açılmasını tahtaları komple sökülmüş olarak…
Bu parçada söz edilen kitapla ilgili olarak aşağıdaki anlatım özelliklerinin hangisinden söz edilmemiştir?
A) İçtenlik B) Doğallık C) Bütünlük D) Yoğunluk E) Açıklık
2. Dostoyevski, yaşamında rahat yüzü görmeyen büyük romancı, yazdıklarının yüzyıllık sınavını geçip yirmi birinci yüzyıla ulaşacağını biliyor muydu? Bunu bilmem; ama onun ustası olmayan bir roman ustası olduğunu, dünya romanı içinde başlı başına bir imza olduğunu biliyorum. Romanda kendine ait bir kanal açıp teknesini yüzdürdüğünden eminim.
Bu parçada Dostoyevski’nin romanlarının hangi özellikleri belirtilmektedir?
A) Kalıcılık – Özgünlük
B) Yalınlık – Yoğunluk
C) Açıklık – Duruluk
D) Sadelik – Akıcılık
E) Doğallık-içtenlik
3. Şiirin çapraşık ve kat kat dokunması, anlamın yok edilmesine yönelik değildir. Bu, nesnenin çok yönlülüğünü tek kumaş üzerinde toplayabilmek için yapılmış olabilir. Şair, anlamı ve imgeleri basamak sözcükler arasına çok iyi serpiştirdiği için, şiir bize çok karanlık ya da kapalıymış gibi gelebilir.
Parçada sözü edilen özellik, aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılabilir?
A) Doğallık B) Etkililik C) Yoğunluk D) Yalınlık E) Akıcılık

4. Yazarın, bu yapıtında, kahramanının “bir şeyi sağlamlaştırıp kurmak için” nasıl çabaladığını, gerekli ayrıntılar aracılığıyla çok güzel anlattıktan sonra, bunlar yetmiyormuş gibi, anlattıklarına “Tüm bunlar bir şeyi sağlamlaştırıp kurmak içindi.” diye bir cümle eklemesi, ustalığına gölge düşürüyor.
Parçaya göre, eleştirmenin, sözünü ettiği yazarın anlatımında bulunmasını istediği nitelik nedir?
A) Tutarlılık B) Yaratıcılık C) Yalınlık D) Akıcılık E) Bütünlük
5.Şiirsel söylemi kendinden öncekilerden öğrenen genç şair, şiirsel gerçeği de hayattan, kendi hayatından, başkalarının hayatından, nesnel gerçeklerden öğrenir. Bir şairin bunları başkalarının yapıtlarından öğrenmesine pek olanak yoktur. Kendi telefon direğine, kendi telgraf direğine, kendi vericisine sahip olmak istemiyorsa o başka…
Parçanın son cümlesinde belirtilmek istenen anlatım özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ozlülük B) Özgünlük C) Etkileyicilik D) içtenlik E) Yoğunluk

6..Barthes’in “Sözcükler herkesin malıdır; ama cümle yalnızca yazarın.” sözü aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilemez?
A) Anlatım B) Anlamdaşlık
C) Özgünlük D) Öznellik
E) Biçem 2012 ygs
7.”Yazarlıkta ilk öğretmenim annemdir. Annem, İstanbulluydu. Anadolu’yu yakından görüp tanımıştı. Halkın dil ve düşünce gerçeklerini içine iyice sindirmişti. Okur yazardı, ama gramer bilmezdi. Edebiyat bilgisi kıt bir kadındı. Sezgisi güçlüydü. Yazdıklarımı anneme okur, nasıl olduğunu sorardım. Yazdıklarımın kimi yerlerini, ‘Burası olmamış.’ diye eleştirirdi. Nedenini sorduğumda, ‘Böyle denmez de ondan.’ derdi.”
Parçaya göre, yazarın annesinin, onun anlatımında bulunmasını istediği nitelik nedir?
A) doğallık B) duruluk C) akıcılık D) özlülük E) tutarlılık
(1984-ÖSS)

8. Şiirlerinde gereksiz sözcüklerden olabildiğince Kaçınıyor. Sıfatlar, benzetmeler için de böyle bu. Okuyucuyu birtakım soyut, düğümlü sözcüklerle yorduğu da söylenemez. Öğretici bir hava taşımamalarına karşın, yine de bu şiirlerde bir eksiklik var: Başka şiirleri anımsatıyor; bunları daha önce okumuş gibi bir duyguya kapılıyorsunuz.” diyen bir eleştirmenin sözünü ettiği şiirlerde bulduğu eksiklik nedir?
A) Yalınlık B) İçtenlik C) Yoğunluk D) Özgünlük E) Açıklık
(1982-ÖSS)