Ankara Savaşının Sebepleri ve Sonuçları Nedir?

Ankara Savaşı (1402):

Sebepleri:
1) Karakoyunlu Kara Yusuf ve Celayirli Ahmet’in Yıldrım’a sığınması
2) Anadolu beylikleri beylerinin Timur’a sığınarak O’nu kışkırtması
3) Aralarındaki sert mektuplaşmalar
4) Timur’un Sivas’ı ele geçirip yağmalaması
5) Yıldırım’ın Erzincan çevresini ele geçirmesi
6) İki hükümdarın da cihan hakimiyeti düşüncesine sahip olması
7) Timur’un Çin seferi öncesinde batısını güvenlik altına almak istemesi

Sonuçları:
1) Karatatarlar’ın ve Anadolu beylikleri kuvvetlerinin ihanetine uğrayan Osmanlı mağlup olmuş,
2) Anadolu’yu ele geçiren Timur, İzmir’e kadar ilerlemiş ve burayı Haçlılar’dan almış,
3) Esir düşen Bayezit, bu hayata dayanamayarak ölmüş,
4) Anadolu beylikleri (Karesi ve Eretna hariç) yeniden kurulmuş,
5) Kardeşler arası taht kavgaları (Fetret devri) başlamış,
6) Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçirmiş,50 yıl kadar duraklamasına neden olmuş
7) İstanbul’un alınması ve Bizans’ın yıkılması gecikmiş,
8) Balkanlar’daki ilerleyiş durmuştur.