Analitik: Elektronik devrelerin matematiksel yolla çözümlenmesi.