Anadolu’ya İlk Türk Akınları Hakkında Kısa Bilgi

anadoluya ilk türk akınları
Anadolu’ya İlk Türk Akınları Hakkında Kısa Bilgi

Anadolu’ya İlk Türk Akınları Hakkında Kısa Bilgi,Anadolu’ya İlk Türk Akınları,Anadolu’ya İlk Türk Akınları Kimler Tarafından Yapıldı

* Anadolu’ya ilk Türk akınları, Avrupa Hunları tarafından 395-398 yılları arasında Kafkasya üzerinden yapılmıştır.

* Çağrı Bey henüz Büyük Selçuklu Devleti kurulmadan önce, Gazneli ve Karahanlı baskıları ile bunalan halkına yurt bulabilmek için Anadolu’ya bir keşif seferi düzenlemiş, Bizans kuvvetlerini yenerek ganimetlerle geri

dönmüştür (1015-1021)

* Dandanakan Savaş‘ından sonra Tuğrul Bey, Horasan’a gelen Oğuz topluluklarını Çağrı Bey’in keşif raporu doğrultusunda sistemli bir şekilde Anadolu’ya yönlendirmiştir.

* Selçukluların Doğu Anadolu’daki fetih hareketlerinden rahatsızlık duyan Bizans, Gürcülerin desteğini alarak Selçuklular ile Pasinler Savaşı‘nı yaptıysa da savaşı Büyük Selçuklular kazandı (1048).

* Türk akınlarını durdurmak ve Türkleri Anadolu’dan atmak isteyen Bizans, 1071 Malazgirt Savaşı‘nı Selçuklulara karşı kaybetmiştir.

* Malazgirt Savaşı Türkiye tarihi için bir dönüm noktasıdır. Bizans’ın Anadolu’daki direnişi kırılmış ve Selçuklular kısa sürede Ege Denizi (Adalar Denizi)’ne kadar ulaşmışlardır.

* Alp Arslan’ın Emri ile Türk komutanlar Anadolu’nun fethi ile görevlendirilmiş, fethedilen yerlerde Selçuklulara bağlı beylikler kurulmuştur.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir