Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri ve Özellikleri Nedir?

Malazgirt Savaşı’ndan sonra Alparslan, komutanların Anadolu’nun fethi için görevlendirmiştir. Bu durum Anadolu’daki beyliklerin kurulmasını sağlamıştır. Anadolu’da kurulan ilk Türk beylikleri ve tarihleri şöyledir.
Saltuklular (1072-1202) Erzurum Ebul Kasım Saltuk
Danişmentliler (1080-1178) Sivas danişment Gazi
Mengücekliler (1080-1228) Erzincan Mengücek Gazi
Çaka Beyliği (1081-1093) İzmir Çaka Bey (ilk Türk Denizci Beyliğidir)
Artuklular (1102-1409)

Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinin ortak özellikleri

Anadolu’nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında büyük rol oynamışlardır.
Bulundukları bölgeleri Bizans ve Haçlılara karşı korumuşlardır.
Cami, medrese, kervansaray, köprü, çeşme gibi eserler yaparak Anadolu’yu bayındır hale getirmişlerdi.