Anadolu ve Mezopotamya’nın Yerleşim Yeri Seçilmesinde Etkili Faktörler Nedir?

Anadolu uygarlıklarının bulunduğu haritalara bakıldığında şöyle sonuçlara varmak mümkündür:

Doğu ve batı ticaret güzergahlarının kesiştiği bir bölge olan Anadolu’dan ipek ve baharat yolları da geçmektedir. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Anadolu, bu medeniyetler beşiği olma özelliğine tarihin ilk çağlarından beri sahiptir.

Stratejik bir bölge olarak nitelendirilmesinin en büyük sebebi Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren bir köprü görevi görmesidir.

Orta kuşakta yer alması sayesinde tüm iklimleri yaşamak mümkündür ve ılık diyebileceğimiz bir iklimi vardır.

Tarımsal üretim için uygun olmanın ve ürün çeşitliliğinin çok olmasının şartı olan toprak verimliliği mevcuttur.

Büyük ve verimli otlakları ile burada yaşamış hayvancılığa önem veren uygarlıklar için çok uygun bir yaşam alanı olmuştur.

Su her canlının yaşamı için önemlidir. Anadolu su bakımından zengindir.
Siyasi açıdan bakıldığında Anadolu’nun üç tarafı denizlerle çevrilmiş bir yarım ada olması doğal sınır güvenliği sağlamaktadır.

Mezopotamya uygarlıklarının bulunduğu haritalara bakıldığında ise şöyle sonuçlara varmak mümkündür:

Tarihin ilk medeniyetlerinin merkezi olması sebebiyle geçmiş tüm uygarlıkların bildiği bir bölgedir.

Üzerindeki uygarlıkların sürekli bir devinim içinde olmasının sebebi önemli göç yolları üzerinde bulunmasıdır.

Her iklimi yaşamaya, tarımcılığa ve hayvancılığa gayet uygundur.
Verimli toprakları sayesinde tarım uygarlıkları için bir cennet olmuştur.
Gür ve bol otlakları ile hayvancılıkla uğraşan uygarlıklara ev sahipliği etmiştir.
Uygarlıklar ve şehirler akarsuların konumlarına göre kurulmaktadır. Mezopotamya’nın Fırat ve Dicle nehirleri arasında olması burayı önemli bir yer yapmıştır.

Ticari hareketlilik çok yoğundur. Bu sebeple ticaretin geliştiği merkezlerden biridir.