Allah’a Karşı Görevlerimiz Nedir?

Allah, insanı en güzel bir şekilde yaratmış ve onu kainatta başka hiçbir varlığa vermediği imkanlarla donatmıştır. Buna karşılık insanın da yüce Yaradan’ımıza karşı vazifeleri olmalıdır. Dünyada bile bize iyilik edene teşekkür ederiz. O halde bize sonsuz iyilik ve lütufta bulunan Yüce Allah’ımıza karşı da muhakkak vazifelerimiz olmalıdır.
Allaha karşı görevlerimiz şunlardır:
* Allah’ın birliğine, O’ndan başka ilah olmadığına inanmak.
* Yalnız O’na ibadet etmek ve ancak O’ndan yardım dilemek.
* O’na karşı her zaman edebii ve terbiyeli olmak, ismini hürmet ve saygı ile anmak.
* Allah’ın emir ve yasaklarına uymak.
* Allah’ın sevgisini kalbimize yerleştirmek, korkusunu içimizde duymak.
* Bize verdiği sayısız nimetlere her zaman şükretmek.
* Allah’ı her an zikretmek; iyilikleri hoşnutluğunu kazanmak için yapmak, fenalıklardan gazabından emin olmak için uzaklaşmak