ALAADDİN KEYKUBAT DÖNEMİNDE YAPTIRILAN ESERLER NEDİR?

ALAADDİN KEYKUBAT DÖNEMİNDE YAPTIRILAN ESERLER

KIZIL KULE : Sultan Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılmıştır. İsmini alt kısmında bulunan kızılımsı taşlardan ve üst kısımları teşkil eden tuğlalardan almıştır. Kulenin alt kısmında bulunan kesme taşların Dim Boğazı’nın doğusundan getirildiği bilinmektedir. Kızıl Kule’nin bulunduğu yer itibariyle doğu cephesi ile batı cephesi arasında iki metrelik bir yükseklik farkı vardır. Buna göre doğu cephesindeki yükseklik 35 m., batı cephesindeki yükseklik ise 33 m.’dir. Düzgün bir sekizgen şeklindeki kule beş katlıdır. Üzerindeki kitabeye göre 1226 yılında yapılmıştır. Sekizgen şeklindeki kulenin zemin katı müzenin bir devamı olarak Alanya yöresinde kullanılan etnografik eserlerin sergilendiği bir yerdir. Kışın, yağmurlu günlerde kule çevresine yağan yağmurların, küçük kanalların sarnıca bağlanması suretiyle yıllık su ihtiyaçlarının buradan sağlandığı bilinmektedir.

SELÇUKLU TERSANESİ : Bu tersane, Kızıl Kule’den iki yıl sonra, 1228 yılında SuItan Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılmıştır. Sultan bu gayretiyle, doğudan gelebilecek tehlikelere karşı koyarak “Sultan-ül-bahreyn” ( İki denizin sultanı ) olma arzusunu gerçekleştirmiş olur. Tersane 56,5 m. uzunluğunda, 44 m. derinliğinde ve beş gözlüdür. Her göz 7,70 m. genişliğinde, 42,30 m. derinliğindedir. Derinlikteki 1,70 m.’lik fark, duvarların kalınlığından kaynaklanmaktadır.

ALARA KALESİ : Alara Han’ın 200 m. kadar kuzeyinde Alara Çayı’nın yatağı üzerinde dimdik yükselen bir dağda kurulu ilginç bir kaledir. İlk kez ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. 1231 Yılında Selçuklu’lar tarafından alınan kale onarılmış ve Osmanlı Devrinde bile uzun süre kullanılmıştır.
Antalya – Alanya karayolunda Alanya’ya 30 km. kala kuzeye dönülür ve 10 km. sonra Alara Han’a ulaşılır. Han 1231 yılında Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubat tarafından yaptırılmıştır. Son derece sağlam bir yapısı vardır. Kapı girişindeki yazıt ve iki aslan başı dikkati çeken özelliklerdir. Savunma önlemleri düşünülmüş olup bir kale niteliği vardır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.