Akrostiş Nedir?

Tanımı/Anlamı :Bir şiirde dizelerin ilk harflerinin yukarıdan aşağıya doğru sıralandığında anlamlı bir sözcük meydana getirmesi. Genelde bu sözcük konu olarak alınmış şeyi karşılar veya ozanın ya da şiirin adandığı kişinin adı çıkacak biçimde düzenlenmiş olur.
Divan edebiyatında akrostiş’e muvaşşah ya da istihrac denir. Eski Yunan ve Latin edebiyatında ise akrostiş “üç dize” anlamına gelir.

AKROSTİŞ SİİR ÖRNEGİ
A‘şkı anlatmak içindir bu baş harfler
K‘ayıklar bile bu aşk fırtınasında batmaz
R‘ıhtım ise sevgilinin yanıbaşıdır.
O‘na emanettir ve Yalnız ona saklıdır görünmeyen kalp
S‘usmaz bir çığlık gibi haykırır
T‘anımaz kimseyi ondan başka..
İ‘çindeki duygu yükü aşkın ilk adıdır.
Ş‘arhoştur içmeden,çünkü bunu adı herkesin bildiği AŞKTIR.
Halit Burgucu