Akreditif Kısaca Nedir? Nasıl İşler

Akreditif Nedir, Akreditif  Nasıl Açılır ve Akreditifin İşleyişi Hakkında Bilgi Bulunduran Paylaşım Platformu

AKREDİTİF NEDİR?

Akreditif, ihracatçının, malı sattığı anda bedelini alma ve ithalatçının bedeli ödediği anda mala sahip olma isteğini karşılayan bir ödeme ve finansman yöntemidir.

Akreditif dış ticarette alıcı ve satıcıyı güvence altına alan bir ödeme ve finansman yöntemidir. Bu yöntemde banka, akreditif yoluyla, ithalat yapan müşteriye ithala­tın gerçekleşmesi için gerekli finansman olanağı sağlar.

Uluslararası ticarette de, alıcı ile satıcı arasındaki sözleşmede, satıcı teslim bor­cunu, alıcı ise malın bedelini ödeme yükümlülüğünü üstlenir. Satıcı, malı sattığı anda bedelini almak, alıcı ise bedeli ödediği anda satın aldığı malın depolarında olmasını ister.

Uluslar arası satım sözleşmeleri, çeşitli nedenlerle, tarafların yükümlülüklerini aynı anda yerine getirmelerini güçleştirir. Bu dummda bankalar devreye girerek ris­ki üstlenirler. Akreditif, uluslararası ticarette, tarafların kaygılarını en aza indiren ödeme ve kredi şeklidir. Akreditif ödeme sisteminde bankalar çok önemli rol oyna­maktadır çünkü bankalar hem ihracatçıyı hem de ithalatçıyı güvence altına alırlar.

İhracatçı, malları akreditif şartlarına uygun olarak sevk ederse, alacağını tahsil edeceğinden emindir. Aynı şekilde ithalatçı da sevkiyatın yapıldığı ve akreditif şartlarına uygun sevkiyatı gösteren belgeleri ihracatçı bankaya sunmadan önce ödeme yapılmayacağından emindir. Bu nedenle akreditif, uluslararası ticarette çok yaygın bir ödeme şekli olarak kullanılır.

AKREDİTİF NASIL AÇILIR?

Alıcı, iş yaptığı bankasına başvurarak ithal edeceği malların proforma faturasını ve diğer gerekli belgeleri verir. Banka alıcı ile anlaşarak akreditif teminatını ve ithalat için açılacak akreditifi nasıl finanse edeceğini belirler. Ödeme sistemine aracılık et­mesi için ticari bankaların yükümlülüklerini yazılı olarak ifade etmeleri gerekir. Bu beyanla birlikte akreditif açılmış olur.

Ödeme için gerekli koşullar şöyle özetlenebilir: İthalatçı ve ihracatçı arasında yapılan sözleşmede yer alan şartlar, ödemenin temel koşullarını oluşturur. Söz ko­nusu şartlar ticarete konu malların kalitesi ile ilgili teknik özellikleri, cinsi ve mik­tarı, birim fiyatı, teslim şekli, paketleme, nakliye, ödeme şekli gibi konuları içerir. Bu konuların yerine getirildiğini gösteren fatura, orijin belgesi, taşıma belgesi, ka­lite kontrol belgesi, konşimento, gibi belgelerin ihracatçı tarafından bankaya su­nulması gerekir. Akreditifin işleyişi aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Uluslararası ticarette kullanımının yanı sıra, ayrıca yurt içinde de alıcı ve satıcı ödeme sisteminde akreditif kullanılabilir.

Akreditif işleminde kredi mektubunda belirtilecek özellikler şunlardır:

♦      Akreditifin türü,

♦      Muhabir bankanın adı, adresi ve mektubun keşide tarihi,

♦      Akreditifin açılmasını isteyen müşterinin ve ödemenin yapılacağı firmanın adı,

♦      Akreditifin tutarı, satış ve teslim şekli,

♦      Sigorta koşulları,

♦      Malın türü ve miktarı,

♦      Malın yükleneceği ve boşaltılacağı limanlar,

♦      Kısmi sevkiyat yapılıp yapılamayacağı,

♦      Akreditifin vadesi ve yükleme vadesi,

♦      Akreditifin kullanılış şekli.

Akreditif açılmadan önce dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekilde sıra­lanabilir:

♦      Satış sözleşmesinin doğru yapılmasına özen gösterilmeli,

♦      Üretim ya da tedarik süresi ile akreditif arasında uyum olmalı,

♦      Karmaşık işlemlerden kaçınılmalı,

♦      Her akreditif kendi içinde değerlendirilmeli,

♦      Akreditif içeriği analiz edilmeli,

♦      İşletmeye uymayan şartlann amir bankadan değiştirilmesi istenmeli,

♦      İşlemin riski doğru tespit edilmeli,

♦      İşlemin maliyetleri karşılaştırılmalı.

akreditif
Akreditif Kısaca Nedir? Nasıl İşler

AKREDİTİF İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

♦     Alıcı ile satıcı arasında proforma faturaya dayalı sözleşmenin yapılması,

♦     İthalatçının bankasına ihracatçı lehine akreditif açması için talimat verilmesi,

♦     Amir bankanın, satıcının ülkesindeki bankasına akreditifi ihbar ya da teyit etmesi,

♦     Muhabir ya da teyit eden bankanın akreditifin açıldığını ihracatçıya bildirmesi,

♦     Açılan akreditif üzerine satıcının belirtilen zamanda malları sevk etmesi,

♦     Satıcının, sevkıyatın yapıldığını gösteren belgeleri kredinin açıldığı bankaya göndermesi,

♦     Muhabir bankanın, vesaiki ithalatçının bankasına göndermesi,

♦     İthalatçı firmanın bankasına ödemeyi yapması ya da kredi kullanması,

♦    İthalatçı firmanın bankasından vesaikin teslim alınması,

♦     Amir bankanın ihracatçının bankasına akreditif tutannı ödemesi,

♦     İhracatçının bankasının akreditif tutarını ihracatçıya ödemesi ve malların gümrükten çekilmesi.

Not: Akreditif işleminde banka, teslim edilecek mallan doğrudan onaylayarak değil, bu malla­rın teslimini gösteren belgelere dayanarak işlem yapmaktadır. Bu nedenle akreditif işlemi­nin doğru bir şekilde yapıldığından emin olmak için banka söz konusu belgeleri titizlikle incelemelidir.

Dış Ticarette En Çok Kullanılan Akreditif Çeşitleri İçin Tıklayın

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir