Akis (Çaprazlama) Nedir?

Bir cümle ya da dize içindeki sözleri ters çevirerek söylemeye akis (yansıma) denir.

Örnekler:

Her inişin bir yokuşu, her yokuşun bir inişi vardır.

Yemek için yaşamamalı, yaşamak için yemelidir.

Didem ruhunu gözler, gözler ruhunu didem
Kıblem olalı kaşın, kaşın olalı kıblem