Ailenin Eğitimi ve Çocuk Bakımına Katkısı
Hasta çocuğun anne-babasının, sağlık ekibine güven duyması endişelerini azaltarak tedavi sürecini çeşitli şekillerde etkiler. Bu nedenle sağlık personelinin aile ile devamlı iletişim içinde olması gerekir.

> Aile ile sağlık personelinin iletişim içinde olmasının çocuğun tedavisine etkisi:
• Hemşire bakım vereceği çocuğu ve aileyi bütüncül olarak değerlendirmeli ve çocuğun hastaneye yatması durumunda anne-babanın sosyo-kültürel ve ekonomik düzeyleri, kişilik yapıları dikkate alınarak eğitim planlanmalıdır.
• Çocuğa ve ailesine öz bakım öğretilmelidir. “öz bakım”, sağlığın korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi için, bireylerin kişisel olarak başlattıkları ve yaptıkları aktiviteleri içerir. Öz bakımda hemşirenin rolü, çocuğun ya da ailenin öz bakım yeteneklerini geliştirmek ve bakımla ilgili uygulamalarda yeterli oluncaya kadar onlara yardım etmektir.
• Hemşire hastanede ebeveynin bakıma katılmasını sağlayarak ve verdiği bakımı denetleyerek, onları çocuğun evdeki bakımına hazırlamalıdır.
• Hemşire, ebeveynlere ,çocuklara nasıl davranmaları, ne gibi tavır ve tutumlardan kaçınmaları gerektiği konusunda eğitim vermelidir.
• Anne-babalar; çocuğun hastalığıyla ilgili yeterli derecede eğitilmelidir (Anne-babalar; hastaneye yatışla ilgili çocuklarına yalan söyleyerek yanlış bir davranışta bulunabilirler. Bu tutum engellenmelidir.).
• Taburculuk eğitimi verilmelidir(bakım ve tedavisi, kontroller, hangi durumlarda hastaneye başvurulması gerektiği vb.).

Portrait of a happy mature man and woman carrying kids on back