AİLE BİREYLERİ ARASINDAKİ SEVGİ, SAYGI VE HOŞGÖRÜNÜN ÖNEMİ

Aile; karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü üzerine kurulur. Bireyleri birbirine yaklaştıran bu duygular yetiştiğimiz ailede edinilir. Sevgi, saygı ve hoşgörülü bireylerden oluşan aileler de mutlu olurlar.

Ailede küçükler, büyüklere saygı gösterirler. Onların sözlerini dinler ve onları üzecek davranışlar yapmazlar. Büyükler de küçükleri severler. Çocuklarının sa€lıklı büyümeleri ve iyi yetişmeleri için çaba gösterirler.

Zaman zaman aile bireyleri arasında görüş ayrılıkları olabilir. Görüş ayrılıkları hoşgörüyle karşılanmalı ve herkes düşüncesini açıkça söyleyebilmeli. Çünkü hoşgörü, ailedeki uyumu ve erinci sağlar. Ailede erinci sağlayabilmek için değişik görüş ve düşüncelere saygılı olunmalıdır.

Sevgi, saygı ve hoşgörüyle büyüyen çocuklar, topluma iyi bireyler olarak katılırlar. Böyle bireylerden oluşan toplumlar da mutlu olurlar.

Bir ailenin ayakta kalması için sevgi vesaygı oldukça önemlidir. Ancak bir önemli şey daha vardır ki; odayardımlaşmadır. Bu etkenler aileninmutluluğunu artırır.Bir ailede herkesin birbirini sevmesi sayması o aileninmutlu olması için temeldir. Bunların yanı sıra ailedeki bireylerin birbirinedestek olması, yardım etmesi de ailedemutluluğu oldukça artırır.

Aile hep birarada olmalıdır. Birlik;sevgiyi, saygıyı ve yardımlaşmayıberaberinde getirir. Ailedeki herkesinkarakteri, yaşı farklıdır. Ancak bu etkenler onları birarada tutar. Herkes ayrı ayrı birbirini sever ve sayarsa, gücü yeten yetmeyene yardım ederse, küçük yaştakiler büyüklerine güvenir ve onlardan destek alırsa o zaman bir aile olunur.

Aile birliğinin korunmasındaki en önemli etken yardımlaşmadır. Küçük yaştaki aile fertleribüyüklerinden her zaman destek beklerler. Bekledikleri desteği gördükleri vakit tüm aile bireyleri aile olduğunu anlar ve mutlu olurlar.

aile