Ahilik Kısaca Nedir?

Değerli ziyaretçilerimiz sizlere faydalı bilgiler vermeye devam ediyoruz. Aşağıda sizler için hazırladığımız yazımızda Ahilik Nedir?, Ahilik Teşkilatı Nedri?, Ahilik Ne Demek, Ahiliğin Faydaları, gibi sorularınızın cevaplarını bulabilirsiniz. Bir başka faydalı bir konuda buluşmak dileğiyle…

Ahilik Nedir?

Ahilik teşkilatı, kardeşlik anlamına gelen ”Fütüvvet” adını taşıyordu. Reislerine ahi (kardeş) deniliyordu. Ahiler, çok sıkı bir ahlak disiplinine uyarlar, birbirlerine yardım ederlerdi. Hükümdar olmadığı zamanlarda ahi şeyhleri, onların görevlerini yerine getirirler, güvenliği sağlarlardı. 13. yüzyılın başlarında Anadolu’yu gezen ünlü gezgin İbni Battuta, Anadolu’nun bir çok şehrinde gördüğü ve kardeş Yiğitüler (Ahiyan-el-fityan) adını verdiği ahilerin zaviyelerinden söz eder. Köylere kadar yayılmış bu teşkilatın esası yardımlaşma ve topluluk düzenini koruma idi. Bunların yabancıları ağırlama, yedirme ve içirmede, eşkiyaları, kötülük yapanları yok etmede, dünyada benzerleri yoktu. Ahiler, akşama kadar kazandıklarını reislerine getirirlerdi. Bununla yiyecek, içecek alınır, konuklar ağırlanır, beraberce yenilir içilir, gecenin bir bölümü ayin ve sema ile geçirilirdi. Ahilerin kıyafetleri ayrı idi. Hırka, üzerine sarık sarılmış beyaz yünden bir külah ve mest şeklinde ayakkabı giyerlerdi. Kemerlerinde uzun bir saldırma taşırlardı. Yaptıkları işte, alışverişte ve kazançta dürüstlükten ayrılmazlardı.

Ahilik ahlakının dört önemli kuralı vardır; Güçlü ve üstün durumdayken affetmek, Çok kızgın bir durumdayken bile yumuşak (kibar) davranmak. Düşman bile olsa iyilikten ayrılmamak. Kendisi muhtaç durumdayken bile başkasına verebilmek. Ahilik teşkilatına yeni girenler, hem ahi müridi, hem de herhangi bir mesleğe çırak olurlardı. Bu kişiler şalvar giydirilip, kuşak kuşatılırdı. Ahiliğin en çok yaygınlaştığı alan esnaflar’dır. Bunun nedeni ise; devlet otoritesi ahiliğin ortaya çıktığı yıllarda zayıf olduğundan dolayı, hırsızlara karşı mallarını koruyabilmek için esnafların korunmaya ve birlik olmaya çok ihtiyacı vardı. Bu amaç doğrultusunda Ahilik teşkilatı kendi arasında silahlı bir birlik oluşturmuşlardır. Osmanlılar, ilk kurulduğu yıllarda ahilerden faydalanmıştır. Cihan İmparatorluğunun kurucusu olan Osman Beyin kayın babası ve beraber cenk ettiği bir çok silah arkadaşı da bu teşkilatın bireyleriydi.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir