AFET YÖNETİMİ

*Kriz yönetiminin ilk aşaması krizin belirtilerinin saptanmasıdır. İkinci aşama hazırlık ve korunma aşaması ve üçüncü aşama ise krizi denetim altına almaktır.

*Müdahale afetin en kritik ve en önemli aşamasıdır.

*Osmanlı da büyük İstanbul depremleri: 1509, 1754, 1766, 1690 depremleridir.

*M.S 11.y.y ile 1964 yılları arasında İzmir de 79 deprem yaşanmıştır.

*1894 Büyük hareketi arz çatalca dan Adapazarı na.