AF: Auto-focus. Kameralarda netliğin otomatik olarak sağlanmasıdır.