Ada Hakkında Bilgi

Ada Hakkında Bilgi

Her tarafı sularla çevrili kara parçası. Okyanus, deniz, göl ve her çeşit akarsular içinde ada bulunabilir. Bir kara parçasının ada sayılabilmesi için etrafını çevreleyen denizin etkisinin karanın her yerinde görülmesi lazımdır. Avustralya’da denizin tesiri her tarafında görülmediği için ada sayılmamış ve kıta kabul edilmiştir. Sumatra, Borneo, Madagaskar, Grönland, Britanya, Japonya adaları başlıca büyük adalardır. Adaların toplam yüzölçümü 10 milyon kilometrekare ile Avrupa kıtasının yüzölçümüne yakındır.

Adalar tek adalar ve takım adalar olarak bulunurlar. Kıbrıs tek adadır. Endonezya Devleti ise bir çok adadan meydana gelen bir takım adalar topluluğudur. Meydana gelişlerine göre adalar; kıtalardan ayrılan, mercan, volkanik ve alüvyon adaları olmak üzere dörde ayrılır.

Kıtadan ayrılan adalar: Jeolojik devirlerde kıtalardan koparak meydana gelen veya bazı kara parçalarının çökmesi ile yahut denizlerin yükselerek bazı kara parçalarını kaplamasıyla meydana gelmiş adalardır. Madagaskar adası, jeolojik ikinci zamanda Afrika’dan; Britanya, dördüncü zamanda Avrupa’dan ayrılmıştır. Ege adaları, Ege kıtasının parçalanıp çökmesiyle; Korsika ve Sardunya adaları, Tiran kıtasının parçalanmasıyla meydana gelmiştir.

Mercan adaları: Okyanuslarda çok kalabalık sürüler halinde yaşayan poliplerin çıkardıkları kalkerlerin birikmesinden adalar meydana gelmiştir. Büyük Okyanus ve Hint Okyanusunda bu tip adalara sık rastlanır. Marshall ve Carolin adaları mercan adalarıdır.

Volkanik adalar: Deniz veya göl dibindeki volkanların püskürttüğü lavlar neticesi meydana gelmişlerdir. Batı Akdeniz’deki Stromboli Adası ile Büyük Okyanustaki Hawaii Adaları volkanik adalardır.

Alüvyon adaları: Nehirlerin sürükleme kuvvetinin azaldığı ve dolayısıyle beraberindeki taş parçacıklarını taşıyamadığı yerlerde belirirler. Daha çok nehirlerin ağızlarına yakın kısımlarda meydana gelen bu adaların üstten görünüşü, suyun geldiği tarafı ince olan bir elips şeklindedir. Bunlardan bazılarında ziraat alanları ve yerleşme yerleri kurulabilmektedir. Bu adalardan bazılarının yüksekliği 10 metreyi bulabilir. Fakat ekseri alüvyon adaları zamanla sular altında kalırlar.

Dünya Coğrafyasındaki Başlıca Adalar:

Adı
Yüzölçümü (km2)
Bulunduğu Yer

Grönland
2.175.000
Kuzey Buz Denizi

Yeni Gine
785.000
Büyük Okyanus

Borneo
750.754
Büyük Okyanus

Madagaskar
587.041
Hint Okyanusu

Baffin
476.067
Kuzey Buz Denizi

Sumatra
471.000
Büyük Okyanus

Filipinler
300.000
Büyük Okyanus

Yeni Zelanda
269.000
Büyük Okyanus

Honşu
230.000
Büyük Okyanus

Büyük Britanya
229.720
Atlas Okyanusu

Ellesmere
212.688
Kuzey Buz Denizi

Victoria
212.198
Kuzey Buz Denizi

Sulavesi
189.033
Büyük Okyanus

Cava
126.400
Büyük Okyanus

Küba
114.524
Atlas Okyanusu

Newfoundland
110.681
Atlas Okyanusu

Luzon
104.687
Büyük Okyanus

İzlanda
102.829
Atlas Okyanusu

Mindanao
98.681
Büyük Okyanus

Moluk Adaları
86.285
Büyük Okyanus

İrlanda
84.000
Atlas Okyanusu

Novaya Zemiya
82.600
Kuzey Buz Denizi

Hokkaido
78.508
Büyük Okyanus

Sahalin
73.290
Büyük Okyanus

Tasmanya
68.332
Büyük Okyanus

Banks
67.600
Kuzey Buz Denizi

Sri Lanka
65.610
Hint Okyanusu

Svalbard
62.423
Kuzey Buz Denizi

Bismarck Takımadaları
58.800
Büyük Okyanus

Devon
54.029
Kuzey Buz Denizi

Melville
42.395
Kuzey Buz Denizi

Souhampton
40.663
Kuzey Buz Denizi

Tayvan
35.961
Büyük Okyanus

Kyuşu
35.660
Büyük Okyanus

Hainan
33.670
Büyük Okyanus

Prince of Wales
33.229
Atlas Okyanusu

Vancouver
32.137
Büyük Okyanus

Sicilya
25.210
Akdeniz

Somerset
24.268
Kuzey Buz Denizi

Sardinya
24.084
Akdeniz

Kuril Adaları
20.000
Büyük Okyanus

Yeni Kaledonya
19.103
Büyük Okyanus

Fiji
18.272
Büyük Okyanus

Hawaii
16.500
Büyük Okyanus

Vanuatu (Yeni Hebridler)
14.760
Atlas Okyanusu

Bahamalar
13.935
Atlas Okyanusu

Falkland Adaları
11.960
Atlas Okyanusu

Jamaika
10.991
Atlas Okyanusu

Cape Breton
10.300
Atlas Okyanusu

Kıbrıs
9.251
Akdeniz

Porto Riko
8.897
Atlas Okyanusu

Korsika
8.720
Akdeniz

Girit
8.259
Akdeniz

Rodos
1.398
Ege Denizi
ada

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ödev Ödev