Acil Yardım ve Afet Yönetimi Mesleği

Sevgili okuyucularımız sizlere acil yardım ve afet yönetimi mesleğine sahip olabilmek ve hangi yetkinliklere sahip olacağını göstermek için okumaya devam ediniz lütfen,
En başında bu bölümün amacını açıklayalım, dört yıllık lisans öğrenimi dahilinde bütün sağlık kuruluşu ile itfaiye teşkilatı bünyesinde “uzman” ve “yönetici” kadrolarında yetki alabilecek, bu alanda reel olarak aktif uygulamaları bilen ve uygulayan, aynı zamanda görev aldığı görevlendirildiği kurumdaki elamanları yetiştirebilecek eğitici yetkinliğe sahip, ayrıca görevlendirildiği birimi yönetebilecek kapasiteye sahip elemanlar yetiştirmektir.
İleri düzeyde ülkelerde yapılan “tek numarayla tüm acil yardım hizmetlerinin karşılanması” itfaiye dairesi tarafından yönetilmektedir. Ülkemizin Avrupa Birliği’ne girmek için imzalamış olduğu anlaşmalar ile bu doğrultuda hazırladığı uyum yasalarının bir kısmı da bu konuyu kapsamaktadır. Bu hizmeti vermek için çağdaş donanımlı ve iyi eğitilmiş “Acil Yardım Uzmanı ve Afet Yöneticileri”ne ihtiyaç duyulduğundan bu mesleğin iş olanakları bu doğrultuda paralellik gösterecektir.
Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
• İnsanlara yardım etmekten hoşlanması
• Ani durumlarda hızlı ve doğru karar verebilmesi
• Bedence sağlam ve güçlü kişiler olması
• Dikkatli, temiz, titiz, soğukkanlı ve sorumluluk duygusu güçlü olması
• Başkaları ile iyi iletişim kurabilmesi
• Liderlik özelliklerine sahip olması
• Ekip çalışmasına açık olması gerekir.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Mesleği