Açık Kapalı Hece Nedir? Gösterilirken Hangi İşaretler Kullanılır?

AÇIK-KAPALI HECE HAKKINDA BİLGİ

Türkçede uzun ya da kısa hece yoktur. Ses bakımından Türkçe sözcükler aynı değerdedir. Ancak onun yerine açık ve kapalı heceler vardır. Türkçede

ünlüyle biten heceye açık, ünsüzle biten heceye de kapalı hece denir. Açık heceler (.), kapalı heceler (-) işareti ile gösterilir.

Be ni can dan u san dır dı ce fa dan yar u san maz mı
. – – – . – – – . – – – . – – –

Fe lek ler yan dı a hım dan mu ra dım sem’i yan maz mı
. – – – . – – – . – – – . – – –

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir