4 Büyük Melek ve Dört Büyük Meleğin Görevleri

dört büyük melekDÖRT BÜYÜK MELEK VE GÖREVLERİ

1-    Cebrâil aleyhisselâm: Vazifesi, Peygamberlere vahy ge­tirmek, emr ve yasakları bildirmekdir.

2-    İsrafil aleyhisselâm: Sûr’a üfürmekle vazifelidir. Birinci üfürmesinde hâsıl olan sesi işiten, Allahü teâlâdan başka her diri ölecek, İkincisinde hepsi tekrâr dirilecekdir.

3-    Mikâil aleyhisselâm: Rızk gönderilmek, ucuzluk, bol­luk, kıtlık, pahalılık ve her maddeyi hareket etdirmekle vazi­felidir.

4-     Azrâil aleyhisselâm: İnsanların rûhunu almakla vazifelidir.

Bunlardan sonra dört sınıf melek vardır. Hamele-i Arş de­nen melekler dört tânedir. Huzûr-i İlâhîde bulunan melekle­re, Mukarrebîn denir. Azâb meleklerinin büyüklerine Kerû- biyân, rahmet meleklerine Rûhânîyân denir. Cennet melekle­rinin büyüğünün adı Rıdvân, Cehennem meleklerinin büyü­ğünün adı Mâlikdir. Cehennem meleklerine Zebânî denir. Sa­yısı en çok olan mahlûk meleklerdir. Göklerde, meleklerin ibâdet etmedikleri boş bir yer yoktur.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir