Ay: Aralık 2015

Ar-Ge Ne Demek, Nedir?

Ar-Ge Nedir? Ar-Ge; firmanın büyüme, genişleme, yatırım  yapma, küçülme, yeni pazarlara açılma gibi hayati kararlarının alınmasında rol oynayan faaliyetlerdir. İnovasyon çoğunlukla yapılan Ar-Ge faaliyetinin doğal sonucu olarak tezahür
Read More

İktisat Kısaca Nedir

İktisat Nedir? İktisadın bugün yaygın olarak kullanılan tanımına ulaşılıncaya kadar, iktisadın yapısı ve kapsamı belirlemeye dönük çeşitli girişimler olmuştur. Bu kapsamda ilk olarak Kanadalı iktisatçı Jacob Viner‘in çabalarından
Read More

Mevlana Kimdir Kısaca Hayatı

Mevlana’nın Hayatı Kısaca Asıl adı Muhammed b. Muhammed b. Hüseyin el Belhî, laka­bı Celaleddin ve Anadolu’ya yerleştiği için Roma ülkesinde sâkin anlamındaki nisbesiyle Rumî ve efendimiz manasın­da Mevlana
Read More

Mevlana’nın Birbirinden Güzel Sözleri

Mevlana’nın Sözleri İslam Felsefesi ana hatları ile Dehrîler (materyalistler), Tabiî ler(tabiatçılar), Meşşaîler (Aristo’cu, rasyonalistler, bilginin kaynağı akıl), işrakîler (bilginin kaynağı tecrübe, sezgi ve keşf), ihvan-ı Sofa ve bağımsız
Read More

Tasavvuf Nedir Ne Demektir?

Tasavvuf Nedir? İslâm Tasavvufu insanın eğitilmesini, İslâmî, İnsanî ve sair cihetlerden olgunlaşmasını hedeflemiştir. Tasavvufun bu işe hizmet eden kurumlarına tarikat (yollar) denmektedir. Bir tarikatagiren insanın o yolda geçireceği
Read More